Fem millioner til reiselivet i Rogaland

Preikestolen med turister - Klikk for stort bilde Ivars Utinans Fylkestinget ønsker å støtte reiselivsnæringen gjennom koronakrisen. Fem millioner kroner bevilges tiltak som kan hjelpe næringen - og særlig destinasjonsselskapene – i den krevende situasjonen.

Rogaland har tre destinasjonsselskaper som skal markedsføre reiselivsbedrifter og reisemål i fylket. Alle melder om stor nedgang og usikkerhet knyttet til inntekter ut året.

- Reiselivsnæringen står i en helt ekstraordinær situasjon, og destinasjonsselskapene vil bli sentrale i oppbygningen av næringen i etterkant av krisen. Derfor må vi støtte disse nå, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Hjelp til små og mellomstore bedrifter

Fylkesordfører Marianne Chesak - Klikk for stort bildeFylkesordfører Marianne ChesakFylkestinget vedtok også en rekke andre tiltak for å hjelpe næringslivet i Rogaland gjennom koronakrisen.

Blant disse er å gjennomføre prosjekter innen bygg, eiendom og veg tidligere enn planlagt.

– Da holder vi hjulene i gang i flere små og mellomstore bedrifter innen bygg og anlegg. Dette er i stor grad planlagte vedlikeholdsprosjekter som ikke vil påføre fylkeskommunens stramme økonomi ekstrabelastninger, sier Marianne Chesak.

Det er også kartlagt hvilke «gryteklare» prosjekter som kan settes i gang raskt hvis det kommer friske midler fra staten. De fleste av disse er innen veg og rehabilitering av skolebygg.

Rogfast og Bymiljøpakken

Fylkestinget ba samtidig regjeringen om å sette i gang Rogfast umiddelbart.

– Prosjektet er vedtatt i Stortinget og igangsettelsen vil bidra betydelig til nødvendig økt aktivitet i anleggsbransjen i hele landet, heter det i vedtaket.

Fylkestinget ber regjeringen om økt statlig tilskudd til Bymiljøpakken for Nord-Jæren. Dette vil bidra til at prosjekter i Bymiljøpakken kan fremskyndes og dermed gi økt aktivitet i anleggsbransjen.

Oppmykning

Marianne Chesak understreker at hun vil følge utviklingen i fylket nøye framover.

– Generelt er det nå stor usikkerhet om varigheten av koronatiltakene, effekten av statlige tiltakspakker, og dermed også konsekvensene for næringslivet og samfunnet. Vi ser en oppmykning av de strengeste tiltakene nå, men det vil være nødvendig å følge utviklingen nøye framover. Kanskje må vi vurdere flere tiltak rettet spesielt mot de bransjene som har størst behov?

Neste fase - motkonjunkturtiltak

Hun legger til at fylkeskommunen kan gjøre en stor forskjell i neste fase av krisen, når det er behov for motkonjunkturtiltak.

– Dette forutsetter at staten bruker oss og tilfører friske midler.

Her er flere tiltak fylkeskommunen gjennomfører for å dempe koronakrisen:

  • Avbestiller ikke planlagte arrangementer
  • Opprettholder tilskudd til idrett, kultur og kunst selv om arrangement ikke kan gjennomføres
  • Betaler fakturaer raskt
  • Medarbeidere med helsefaglig bakgrunn kan bidra i helseinstitusjoner
  • Stimulerer til å øke formidlingen av nye lærlinger
  • Øker kapasiteten til fagopplæring i skole for lærlinger uten lærlingeplass
  • Gir gratis karriereveiledning til permitterte og arbeidsløse
  • Styrker bedriftsintern opplæring for å heve kompetansen i bedrifter med omstillingsbehov
  • Undersøker ståa i næringslivet i fylket og hvilke behov bedriftene har i krisen

Alle våre tiltak mot næringslivet i koronakrisen er nærmere beskrevet her. (PDF, 204 kB)

Her er saken fylkestinget har behandlet - sak 46/20. (PDF, 446 kB)