Et privilegium å være fylkesordfører - Rogaland fylkeskommune

Et privilegium å være fylkesordfører

Klikk for stort bildeI fire år har hun styrt Rogaland med hjertevarme og bestemt hånd. Solveig Ege Tengesdal har flest gode minner, men tar et oppgjør med hetsen hun opplevde i kjølvannet av de nye bomringene. 

Nøklene til fylkesordførerkontoret er overlevert Marianne Chesak og Solveig Ege Tengesdal har flyttet inn i nytt kontor i Fylkeshuset. Med seg har hun tatt noen få ting som har spesiell betydning. Blant annet «Regionalt matmanifest» som matbransjen tok initiativ til med Solveig som fylkesordfører. En anerkjennelse til fylkeskommunen som verdiskaper fra Ungt entreprenørskap og en morsom engel som er laget av julefrikene i Eigersund.

Ny i rollen

Solveig hadde erfaring som varaordfører i Eigersund kommune i to perioder i tillegg til også å ha vært ordfører ett av årene, da hun ble valg til fylkesordfører i 2015. Hun har vært engasjert i fylkespolitikken siden 2007. Dette sammen med erfaringer fra privat næringsliv ga henne tryggheten hun trengte for å stille som fylkesordførerkandidat og tørre å ta posisjonen.  ­­

Den første tiden var krevende, men det gikk seg til. Jeg hadde mange tanker om hvordan rollen kanskje ville bli. Noe stemte og noe ikke, som det pleier å være når det er noe en prøver å forestille seg, forteller Ege Tengesdal. 

Solveig kjente godt sin egen hjemkommune Eigersund, men trengte mer innsikt i hele Rogaland og å lære om de ulike utfordringene. Tidligere fylkesrådmann Trond Nerdal tok derfor Solveig med på besøk til alle kommunene i de seks første månedene. 

Jeg har sett mer av fylket disse årene enn i løpet av hele livet. Dette har gitt meg god kjennskap til fylkesveiene, jeg har blitt kjent med mange flotte folk og jeg har fått forståelse for hvor stort og mangfoldig fylket er. Mitt råd til den nye fylkesordføreren Marianne Chesak er å ta med fylkesrådmann Inge Smith Dokken på en slik rundreise, siden han er nokså ny, sier Solveig.

Klikk for stort bildeDen vanskelige hetsen

I løpet av årene som fylkesordfører har Solveig blitt tryggere på rollen. Hun håper hun blir oppfattet som den samme personen hun var før hun fikk fylkesordførerkjedet over skuldrene. 

Men jeg er nok mer skeptisk i møte med mennesker jeg ikke kjenner. Hetsen jeg og flere med meg har vært utsatt for i tilknytning til bomringen på Nord-Jæren har gjort meg mer forsiktig når jeg uttaler meg. Det er blitt vanskeligere å ha modige, tydelige og spissere meninger fordi jeg frykter reaksjonen. Dette er jeg ikke alene om å kjenne på. En undersøkelse som KS har utført viser at mange politikere er mer forsiktige med uttalelser i saker som de frykter kan føre til hets. Det gjør meg betenkt og bekymret for de som skal være politikere framover, sier Ege Tengesdal som hadde sine tyngste dager som fylkesordfører da hetsen stod på som verst.

– Jeg valgte å fjerne fylkeskommunen sin logo på bilen jeg disponerte, og brukte leiebil en periode mens det pågikk som verst. Jeg måtte og forholde meg til ganske mange hatefulle meldinger på Messenger og i sosiale medier, forteller Solveig.

De beste minnene

Gode minner finnes det mest av. Solveig lister opp å møte ulike folk, åpning av gang og sykkelveier og å få oppleve stoltheten over arbeidet som er gjort. Alle skolebesøkene, nye studieretninger, nyrenoverte videregående skoler og stolte foreldre og elever under utdeling av fagbrev og kompetansebevis.

–  Jeg husker også godt Sandsfjord bru, det største prosjektet jeg har åpnet. Nå har fylkestinget vedtatt ny bru til Helgøy. Det har vært kjekt å se menneskers engasjement i saker og betydningen av vedtak. Og så vil jeg nevne alle de gode måltidene. Jeg har sjelden gått glipp av en middagsinvitasjon. Den største matopplevelsen fikk jeg med det internasjonale matnettverket Delice på Finnøy. Det var fantastisk å se engasjementet for mat og servering, sier Solveig.

Klikk for stort bildeDette tok Solveig med fra fylkesordførerkontoret. Til høyre står Matmanifestet som løfter fram matfylket Rogaland, tradisjonen og stoltheten som er knyttet til produksjon av mat.Åpnet nesten feil konferanse

I fire år har Solveig hatt et tett program og det må jo bli noen «løgne» historier også. Som da hun møtte opp til feil konferanse på Universitetet i Stavanger.

– Jeg hadde fått mikrofonen på og stod klar til å ta på fylkesordførerkjedet, da Astrid, min rådgiver, dultet meg i siden og spurte om dette virkelig var rette stedet. Hun syntes temaet for konferansen stemte dårlig med talen vi hadde forberedt. Så var det bare å rigge av og komme seg på rette stedet, humrer Ege Tengesdal.

Solveigs fanesak

Arbeidet mot mobbing er en sak jeg har vært opptatt av og fortsatt vil jobbe for. Vi har fått mobbeombud på plass i min periode som fylkesordfører, og nulltoleranse mot mobbing er også viktig framover. Det skal ikke være sånn at ungdommer gruer seg til skolen.

Ege Tengesdal synes det er spennende å jobbe som fylkespolitiker, og det blir ikke mindre spennende med flere nye store oppgaver innen kultur og næring og etablering av ny fylkesveiadministrasjon (Regionreformen).

I administrasjonen er det flotte og flinke folk. Jeg er imponert over den innsikten som folk sitter med og hvordan de stiller opp og gjør sitt beste på alle vis slik at politikerne kan ta gode beslutninger.

Veien videre for Rogaland fylkeskommune

Ege Tengesdal tror at når fylkeskommunen har fått på plass nye oppgaver, så kan diskusjonen om et større Vestland bli tatt opp igjen. 

– KrF støttet forslaget om å etablere en større vestlandsregion. Det er en sak som kan bli aktuell igjen når vi får bedre oversikt over i hvor stort omfang oppgaver flyttes fra stat til fylke. Det er samtidig utrolig viktig at vi som fylkeskommune klarer å få til et godt tjenestetilbud som hele fylket og som ikke fører til en større sentralisering av oppgaver. Regionreformen er en demokratireform - oppgaver skal flyttes nærmere innbyggerne - det må vi også få til i praksis.

«Flytta heim»

Solveig vil de neste fire årene lede opplæringsutvalget, være gruppeleder for KrF sin fylkestingsgruppe og et fast medlem i fylkesutvalget. Og så skal hun «flytta heim» til Eigersund. 

– Jeg ser fram til å bo «heima» med Eigersund som utgangspunkt. Men det har vært bra å ha leilighet i Stavanger og kunnet stille fullt og helt opp. Som fylkesordfører må jeg tone ned partipolitikken slik at alle opplever meg som sin leder. Nå som gruppeleder for Krf vil jeg være friere til å være tydeligere på partipolitikk.

Det har vært et privilegium å representere Rogaland og få være fylkets øverste folkevalgte, sier Solveig Ege Tengesdal.

Til toppen