Endelig kan Jenny sykle trygt

 Jenny Eriksen er storfornøyd med den nye gang- og sykkelveien fra Skudenes til Kyrkjeleite.

Fredag 3. september hadde varafylkesordfører Arne Bergsvåg æren av å offisielt åpne den 2,65 kilometer lange gang- og sykkelveien.

En av dem som fikk med seg åpningen er Jenny Eriksen, som bor på Syre. Nå slipper hun å sykle på trafikkerte fylkesvei 547 når hun skal fra huset sitt og mot sentrum av Skudenes.  

— Jeg er veldig glad, for nå kan vi alle gå og sykle trygt, forteller Jenny.

Både Astrid Eide i Rogaland fylkeskommune, Karmøy-ordfører Jarle Nilsen og fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg, poengterte det samme i åpningstalene sine: Endelig har myke trafikanter et trafikksikkert tilbud, og endelig er det mulig å sykle over Karmøy på et sammenhengende gang- og sykkelveinett.

— De kjekkeste prosjektene å åpne er alltid de som bedrer trafikksikkerheten, sa Eide.

— Det har faktisk ikke vært et trafikksikkert tilbud for skolebarn og andre myke trafikanter her, og da er det ekstra kjekt å få stå her og åpne den nye gang- o0g sykkelveien i dag, hilste fylkesvaraordføreren.

Elever fra Sørhåland barneskole underholdt med sang på åpningen. Musikanter i Skudenes skolekorps sto for det musikalske på åpningen.

Den nye gang- og sykkelveien åpnet fem måneder før planlagt.

Litt fakta om prosjektet

  • Bygd 2,650 kilometer gang- og sykkelvei, som er koblet sammen med gang og sykkelveien ved Kyrkjeleite i nord og ved Skudenes ungdomsskole i sør
  • Arbeidet har kostet 62 millioner kroner, som er betalt av Haugalandspakken
  • Dårlig fjell og stort behov for å bytte ut dårlig masse, derfor er det tilkjørt store mengder stein
  • Entreprenør Vassbakk & Stol har hatt ti lærlinger
  • Ingen ulykker eller skader i byggeperioden
Til toppen