— En stor dag for Rogaland! 

Fylkesordfører taler - Klikk for stort bildeFylkesordfører taler på RyfaståpningFylkesordfører Marianne Chesak var en av talerne på den digitale åpningen av Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen i dag, onsdag 22. April.  

Fylkesordføreren trakk fram betydningen de nye tunnelene har.  

— Dagen i dag er en festdag. Med Ryfast begynner en ny tid for Ryfylke, ja, for hele Rogaland. Ryfast binder sammen Ryfylke og Nord-Jæren til ett felles bo- og arbeidsmarked.  

Fylkesordføreren er imponert over arbeidet som er gjort  

— Siden første spadestikket 9. november 2012 er det lagt ned millioner av arbeidstimer, arbeidere fra 29 nasjoner har bidratt med å bygge i alt 53 kilometer med tunnel, når vi regner med doble tunnelløp og ramper. Nå er alt helt ferdig. Ryfylke og Nord-Jæren er endelig bundet sammen til ett felles bo- og arbeidsmarked. Regionen kan være stolte av å ha fått dette til. 

Samferdselsministeren klippet snora 

Samferdselsminister Knut Arild Hareide var den som hadde æren av å offisielt åpne de to siste tunnelene i Norges største veiprosjekt gjennom tidene. Han er imponert over det ferdige resultatet.  

— Ryfylketunnelen og Hundvågtunnelen gir en raskere og bedre reisehverdag for befolkningen og næringslivet, døgnet rundt, året rundt. Eiganestunnelen er viktig for Stavanger. Fellesnevneren for Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen er at de fjerner trafikken fra områder der folk bor. Dette er viktig for trafikksikkerheten og miljøet, sa Hareide. 

Nytt kjøremønster i Kannik 

— Nå når Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen er åpnet, blir trafikkmengden i Kannik redusert med cirka 30 prosent. Det ønsker vi å utnytte. Til nå har bussen stått i kø gjennom Kannik. Når vi nå får bedre kapasitet, får vi også en unik mulighet til å sikre at bussen kommer fram, sier samferdselssjef Gottfried Heinzerling. 

Heinzerling forklarer at vi med dette grepet også forbereder bilistene på endret trafikkmønster når Bussveien er på plass om noen år. 

Gratis i starten 

Bompengeinnkreving er ikke i gang fordi testingen av innkrevingsutstyret er forsinket på grunn av koronasituasjonen. Det er usikkert når folk må begynne å betale bompenger.