– Effektive krisepakker er avgjørende - Rogaland fylkeskommune

– Effektive krisepakker er avgjørende

Klikk for stort bildeI mars fryktet næringslivet i Rogaland en ny stor oljekrise. Det har gått bedre enn fryktet. Likevel er arbeidsledigheten historisk høy, og reiselivsnæringen er hardest rammet.

Dette kommer fram i den nye rapporten om hvilke effekter Covid-19 og oljeprisfall har hatt på næringslivet i Rogaland. Undersøkelsen har blitt gjennomført av NORCE i samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Konklusjonen er at det ikke er noen større krise i Rogaland enn i resten av landet.

Klikk for stort bildeSeniorforsker Atle Blomgren, NORCE   – Den næringen som er hardest rammet, som har tapt mest og som får størst utfordringer framover, er selskaper som jobber med folk, som lever av å transportere, bespise, betjene, huse og underholde folk. Dette er mange små selskap som blir store sammen, forteller seniorforsker Atle Blomgren ved forskningsinstituttet NORCE. Han legger til at reduksjon i næringsinvesteringer vil kunne ramme bygg og anleggsbransjen utover høsten og våren. 

I fylkesutvalget 29. september presenterte seniorforsker Atle Blomgren fra NORCE rapporten fra den andre undersøkelsen som handler om hvordan næringslivet i Rogaland erfarer koronakrisen.

Nedtur, men ikke krise

– Jeg kan ikke si at alt går bra, men vi har ikke fått den store oljekrisen som mange fryktet i vår. Deler av oljenæringen har vært i krise siden 2014 og smittevernstiltak kombinert med oljeprisfall ga en ny nedtur i vår, men nå har ting begynt å stabilisere seg, sa seniorforskeren til fylkespolitikerne.

Rapporten viser at det er et stort fokus på HMS og smitteverntiltak i næringslivet, og Blomgren fremhever at så lenge smitteverntiltakene fungerer, vil produksjonen innenfor industri, olje og gass kunne være i normal drift.

– Men for reiselivet hjelper det ikke om de har de beste smitteverntiltakene så lenge de har begrensninger på antall besøkende, eller at besøkende ikke tør å benytte seg av tilbudet, sier Blomgren.

Omsetningsfall på 5,4 milliarder

Data fra kompensasjonsordningen for næringslivet («kontantstøtten») viser at selskap i Rogaland har rapportert om et samlet omsetningsfall på 5,4 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i 2019. Omsetningsfallet gjelder hovedsakelig innen tjenesteyting, varehandel og industri. Redusert arbeidsgiveravgift, endringer i permitteringsregelverket, kutt i styringsrente, kontantstøtteordning og offentlige smitteverntiltak trekkes fram som viktige offentlige hjelpetiltak.

Klikk for stort bildeFylkesordfører Marianne Chesak – Koronakrisen har gått kraftig ut over næringslivet i Norge og i Rogaland. Det er store kontraster i hvordan dette slår ut for ulike bransjer. Noen effekter viser tydelig igjen, for eksempel at vi ferierte i vårt eget land denne sommeren, og at folk kjøper mer varer. Vi kan ikke forvente at dette skal fortsette framover, så det er mørke skyer på horisonten for store deler av næringslivet. Det er avgjørende for mange bransjer at de får effektive krisepakker også framover for å sikre arbeidsplasser, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Høy arbeidsledighet og usikker framtid

22. september var det kun Oslo og Viken og Telemark fylke som har høyere arbeidsledighet enn Rogaland. I april var arbeidsledigheten i Rogaland lavere enn landsgjennomsnittet, men nå er den på samme nivå som landsgjennomsnittet.

– Det forundrer meg at ledigheten ikke har falt mer, men bekrefter at vi opplever en nedtur her i Rogaland, selv om det ikke har blitt den store oljekrisen som vi fryktet, sier Blomgren.

Sammen med tjenesteyting, opplever bygg- og anleggsbransjen stor usikkerhet for framtiden.

– Det er mye usikkerhet i næringslivet, og når det forventes færre investeringer får det store ringvirkninger for bygg og anleggsbransjen, sier seniorforsker Atle Blomgren.

Rapport 2 - Korona- og oljepriskrise (PDF, 3 MB)

Ønsker dypere innsikt i utfordringene

Undersøkelsen er basert på telefonintervjuer med 52 sentrale selskaper i Rogaland, supplert med relevante samtidsdata. Undersøkelsen har blitt gjennomført av NORCE på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune og finansiert med midler fra Regionalt Forskningsfond. Bakgrunnen for undersøkelsen var å få en dypere innsikt i de største utfordringene for de ulike bransjene og hvilke tiltak næringene selv vurderer som de viktigste for å komme gjennom korona- og oljepris-krisen 2020. Konklusjonen i vårens undersøkelse var at Norges evne til vekst og grønn omstilling risikerer varig svekkelse uten tiltak mot etterspørsels- og likviditetseffekter.

Det planlegges en ny undersøkelse av koronakonsekvensene for næringslivet i Rogaland i desember 2020.

Les mer om konklusjonene i rapporten fra april 2020 

Til toppen