Disse får støtte til kulturaktiviteter, kulturminnevern og idrettsarrangement - Rogaland fylkeskommune

Disse får støtte til kulturaktiviteter, kulturminnevern og idrettsarrangement

Klikk for stort bilde 4H Rogaland Festivaler, frivillige organisasjoner, kulturprosjekter, idrettsarrangementer, bibliotek, verneverdige bygg, anlegg og eldre fartøy får tilsammen 12,3 millioner kroner i tilskudd. 

De ulike tilskuddsordningene for kultur og idrett skal bidra til at det skapes tiltak og prosjekter av høy Klikk for stort bilde Karmøygeddon Metal Festival   kvalitet, som kommer kulturlivet og publikum i Rogaland til gode.

– Fylkeskommunen har forståelse for at koronasituasjonen kan medføre at det endringer med tanke på tid og sted for gjennomføring av kulturarrangementene, og vi legger derfor til grunn en fleksibilitet i dialogen med søkerne som får tilskudd, sier Inghild Vanglo (Ap), leder for regional-, kultur og næringsutvalget i Rogaland fylkeskommune.

Verneverdige bygg og båter Klikk for stort bildeM/B "Suldal" 

Fylkeskommunen gir også tilskudd til restaurering og vedlikehold av verneverdige fartøy og verneverdige bygg og anlegg. 48 søkere får totalt 1,3 millioner kroner i støtte til verneverdige bygg, mens ni eldre fartøy får totalt 1,9 millioner kroner på fordeling.

Regional-, kultur og næringsutvalget i Rogaland fylkeskommune vedtok 4. februar fordelingen av totalt 12,3 millioner kroner. Klikk på hver lenke under for å se oversikt over alle som mottar støtte og mer informasjon om de ulike tilskuddsordningene. 

Fartøyvern

Verneverdige bygg og anlegg

– Et lite, men viktig bidrag

– Det frie kunstfeltet er blant de sektorene i samfunnet som har lidd mest økonomisk under koronasituasjonen, som fremdeles i høyeste grad er pågående. Mange selvstendige aktører sliter med driften av virksomheten sin, og det er fremdeles uklart hvordan det frie kunstfeltet vil se ut når ting normaliseres. Vi håper at denne tildelingen kan utgjøre et lite, men viktig bidrag i rett retning for noen av disse aktørene, sier Vanglo. 

Klikk for stort bildeNorges Dykkerforbund får støtte til EM i undervannsrugby som skal arrangeres i Rogaland i sommer. Tor Inge Leidland Allment kulturarbeid 

Frivillige organisasjoner 

Bibliotekutvikling

Festivaler

Internasjonale idrettsarrangement 

Til toppen