Bussveien legger om trafikken i Diagonalen ved Jåttåvågen

Rogaland fylkeskommune er godt i gang med å bygge Bussveien mellom Vaulen og Gausel. Natt til fredag 16. desember stenger fylkeskommunen av deler av Diagonalen i Jåttåvågen og oppretter i stedet to nye omkjøringsveier for biltrafikken i området.

Kart som viser arbeidsområde i Diagonalen og kjøreveiene rundt.

Stengingen skjer i forbindelse med arbeidet på Bussveien som har pågått i området i drøye seks måneder. Fylkeskommunen regner med at stengingen varer frem til starten av 2024. Frem mot denne datoen skal bussvei-prosjektet grave ut og klargjøre for den nye rundkjøringen med kollektivknutepunkt på toppen som skal bygges ferdig innen desember 2024. Den nye rundkjøringen sikrer bussene full fremkommelighet på toppen mens bilene ledes under bakken.

Se video av når Bussveien gjennom Jåttåvågen er ferdig.

Nye omkjøringsveier

De nye omkjøringsveiene etableres langs Jåttå vgs og ned til Jernbaneveien, samt fra Austtunsletta og videre mot Diagonalen. Fylkeskommunen har laget et kart som viser hvor anleggsarbeidet pågår og hvordan det nye kjøremønsteret blir.

Det er totalentreprenør KSR som utfører arbeidet på vegne av bussvei-prosjektet i fylkeskommunen.

 Dette er en trafikkert strekning i Stavanger. Vi ser at anleggsperioden påvirker de som ferdes og bor i området. Køene, spesielt ut fra arbeidsplasser i Jåttåvågen, har økt betraktelig. Vi forsøker selvfølgelig å gjøre ulempene så små som mulig, men folk må belage seg på at det kan bli krevende å ferdes i området de neste årene, sier prosjektleder i Rogaland fylkeskommune, Per Ove Stokkeland.  

Prosjektlederen anbefaler folk å legge inn litt ekstra tid i reiseplanen de første dagene etter omleggingen førstkommende fredag.

‒ Vi anbefaler folk å beregne ekstra god tid, spesielt de første dagene etter omleggingen. Vi har erfaring med at det ofte tar litt tid før trafikken setter seg og folk blir vant til nye kjøremønster. For de som har mulighet kan kollektivreiser være et godt alternativ, sier Stokkeland.  

Omveier for mye trafikanter

For dem som går og sykler er det også en del omveier på grunn av anleggsarbeidet. Fylkeskommunen har satt opp en midlertidig gangbro der myke trafikanter kan komme seg over fylkesveien til- og fra Jåtten skole. Ved broen kommer også kart som viser gang- og sykkelruter.  

Prosjektleder for Rogaland fylkeskommune, Per Ove Stokkeland - Klikk for stort bildeProsjektleder for Rogaland fylkeskommune, Per Ove Stokkeland

Starter med nattarbeid

For at trafikkomleggingen skal gå så sømløst som mulig, starter arbeidet klokka 21 torsdag kveld, med sikte på at omleggingen er klar klokka 06 fredag morgen 16. desember. Arbeidet dreier seg i hovedsak om å frese vekk veimerking, legge på ny veimerking, sette opp nye skilter og sikringsutstyr før det nye kjøremønsteret trer i kraft.

Anleggsarbeid på fire etapper

Bussveien gjennom Jåttåvågen er det største prosjektet i Bussveien. Tidligere i år begynte arbeidet på strekningen mellom Nådlandsbråtet og Hans og Grete Stien. Arbeidet med Bussveien i Sandnes sentrum er også er i gang. Totalt er det nå anleggsarbeid på fire etapper i Bussveien mellom Stavanger og Sandnes.

Bussveien fra Stavanger til Sandnes åpner i løpet av 2026.

Forrige uke åpnet Bussveien mellom Gausel stasjon og Nådlandsbråtet.