Bompengetakster for Ryfast - Rogaland fylkeskommune

Bompengetakster for Ryfast

Klikk for stort bildeRyfylketunnelen åpnes 30. desember Ryfast, Statens vegvesen Dette vil det koste å kjøre gjennom Ryfast. Ryfylketunnelen åpner mandag 30. desember mens Hundvåg og Eiganestunnelen åpner i februar 2020. 

Ved start på bompengeinnkrevingen for riksvei 13 Ryfast blir det en prøveordning med en gjennomsnittstakst på 112 kroner i Ryfylketunnelen og 21 kroner i Hundvågtunnelen. 
Med utgangspunkt i den reduserte gjennomsnittstaksten blir dette bompengetakstene i de to bomstasjonene: 

Takster RV 13 Ryfast
. Ryfylketunnelen Hundvågtunnelen
Takstgruppe 1 140 28
Taktgruppe 2 420 76

 

  • Kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig avtale får 20 prosent rabatt. Det gis ikke rabatt til kjøretøy i takstgruppe 2.
  • Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig avtale betaler 50 prosent av ordinær takst etter rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med elektronisk brikke og gyldig avtale betaler inntil videre ikke bompenger.
  • Månedlig passeringstak i Ryfylketunnelen er 40 passeringer og 75 passeringer i Hundvågtunnelen. Passeringstakene forutsetter bruk av elektronisk brikke og gyldig avtale.

Skal du kjøre gjennom hele Ryfast vil det koste 134 kroner for vanlig bil, 67 kroner for elbil og 496 for tunge kjøretøy.  

Fylkestinget har vedtatt ett års prøvetid for bompengetakstene gjennom Ryfylketunnelen og Hundvågtunnelen.  Takstene vil bli vurdert på nytt ett år etter at bompengeinnkrevingen er startet opp. 

Til toppen