Bli med og snakk om det

Skuespiller Alexandra Gjerpen - Klikk for stort bildeSkuespiller Alexandra Gjerpen er en av flere kjente personer som fronter kampanjen. Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv. I desember starter en ny folkeopplysningskampanje hvor målet er å forebygge selvmord. Rogaland fylkeskommune er med i kampanjen som minner oss om at det å spørre om selvmordstanker kan redde liv. Og at det er hjelp å få.

Det er Helse Vest som står bak kampanjen. I kampanjeperioden blir budskapet «Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv» presentert på utendørsplakater i bybildet og nettbannere i mange medier. Korte filmer om temaet blir delt i sosiale medier.

Viktig å spre budskapet

– Selvmord er et stort samfunnsproblem som rammer den enkelte og familie og venner hardt og brutalt. Derfor er det så viktig å spre budskapet om at det er hjelp å få, og at det å snakke om selvmordstanker kan redde liv. Ofte tror vi at vi setter ideer i hodet på noen hvis vi bringer temaet på bane. Men det er faktisk motsatt, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Hun har vist et stort engasjement for temaet gjennom flere år, og er glad for at Rogaland fylkeskommune nå får sin egen handlingsplan. 

Handlingsplanen inneholder tiltak som skal fremme psykisk helse og forebygge selvmord blant elever, lærlinger og ansatte. Planen har også tiltak for hvordan vi kan støtte opp om kommunenes forebyggende arbeid mot hele befolkningen.

Hvordan skal du snakke om det?

Det er mange som på ulike måter strever i livet sitt. Erfaring viser at folk flest snakker for sjelden om selvmordstanker med dem de er bekymret for. Vet du hvilke tegn du skal se etter? 

Helse Vest har laget en nettside med tips og råd til hva du skal se etter, hvordan du kan ta den vanskelige samtalen og hvor du kan få hjelp.​
Det er også egen informasjon til pårørende​ og egen side til fastleger, kommuner​ og skoler.

Her er nettsiden til Helse Vest med tips og råd

Selvmord er et stort folkehelseproblem

I Norge dør cirka 600 mennesker av selvmord hvert år. Det er nesten fem ganger så mange som i trafikken. I tillegg blir det antatt at mellom 3 500 og 7 500 personer årlig forsøker å ta sitt eget liv. Tallene er stabile over tid og det er ingen større regionale forskjeller. Men trass i det store omfanget, blir det ikke snakket om, og selvmordet kommer ofte overraskende på dem rundt. 

– Vi må våge å bry oss og tørre å spørre om selvmordstanker. Å spørre har en beskyttende effekt, sier fylkesordføreren.

Handlingsplan og kampanje mot selvmord

  • Rogaland fylkeskommune sin handlingsplan for selvmordsforebygging «Våg å bry deg» skal til behandling i fylkestinget 8. og 9. desember. I 2017 vedtok fylkestinget en nullvisjon mot selvmord.
  • I Regjeringen sin nye handlingsplan for forebygging av selvmord, skal en nullvisjon bidra til at selvmordsforebygging blir prioritert høyere. 
  • Folkeopplysningskampanjen som skal forebygge selvmord blir i hovedsak å se i uke 50, 51 og i uke 2 (2021).
Til toppen