Bli med og bygg et godt Rogaland - Rogaland fylkeskommune

Bli med og bygg et godt Rogaland

Buss som kjører på egen bussvei - Klikk for stort bildeFylkeskommunen har ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesvegene. Derfor trenger vi flere flinke folk. 

Det er mange spennende muligheter innen flere fag. Bli med og form den nye organisasjonen!

1. januar 2020 ble det som har vært fylkesvegadministrasjonen i Statens vegvesen overført til Rogaland fylkeskommune. Bakteppet for den nye organiseringen var regionreformen, der fylkeskommunene overtok flere oppgaver fra staten. 

– Brikkene er i ferd med å falle på plass, men fortsatt er det mange spennende stillinger som er ledige. Vi trenger deg som vil jobbe med store samferdselsutfordringer i Rogaland, mye spennende skal skje fremover. Bli med på laget vårt, sier Astrid Eide som er leder for vei og forvaltning i fylkeskommunen . 

Akkurat nå har vi spennende oppgaver for deg som kan

  • byggeledelse
  • vegplanlegging
  • prosjekteringsledelse
  • rådgivere for transport og mobilitet
  • grunnerverv
  • mange andre fag

Se alle våre ledige stillinger

Til toppen