Bli med og bygg et godt Rogaland - Rogaland fylkeskommune

Bli med og bygg et godt Rogaland

Illustrasjonsbilde buss - Klikk for stort bilde1. januar 2020 overtar vi planlegging, bygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene. Derfor trenger vi 70 nye kolleger så snart som mulig.

Det er mange spennende muligheter innen flere fag. Bli med og form den nye organisasjonen!

Det kommende årsskiftet markerer sammenslåingen av to store offentlige etater i fylket. Da blir Rogaland fylkeskommune og det som har vært fylkesvegadministrasjonen i Statens vegvesen til ett.

Brikkene er i ferd med å falle på plass, men fortsatt er det mange spennende stillinger som er ledige. Derfor gjør vi nå en rekrutteringsoffensiv fram mot årsskiftet.

– Det er mye som skal på plass innen nyttår, og det kommer til å skje masse på mange områder i tiden framover, sier Astrid Eide. Hun er ansatt som leder av fylkets nye vegadministrasjon. 

Bakteppet for den nye organiseringen er regionreformen, der fylkeskommunene overtar flere oppgaver fra staten. 

Det er ledige stillinger ved kontorene både i Stavanger og Haugesund. Ikke alle stilingene er lyst ut ennå, så det er bare å følge med framover.

Akkurat nå har vi spennende oppgaver for deg som kan: 

  • Prosjektledelse
  • Byggeledelse
  • Planlegging
  • Trafikksikkerhet
  • Grunnerverv
  • Og mange andre fag

Se alle våre ledige stillinger

Det kommer flere jobber framover, så følg med!

Til toppen