Bestem minst mulig selv og bestem mest mulig sammen med andre

portrettbilde av Joar Loland - Klikk for stort bildeJoar Loland Joar Loland har snart sin siste dag i lederstolen. Han kan se tilbake på mange gode resultater og god utvikling for videregående opplæring. 

– Jeg er glad for at flere består videregående skole på en god måte, i Rogaland og nasjonalt. Dette gleder alle oss som jobber med opplæring. Det er også kjekt at mobbetallene går ned og at elevene trives bedre og bedre på skolen, sier Loland.

Loland har lang fartstid i opplæringsavdelingen og har jobbet der siden 2006. Han er kjent som en handlekraftig leder med godt humør og en velkjent latter. Det er ni år siden Loland rykket opp fra stillingen som seksjonssjef til fylkesdirektør, og mye har endret seg siden da. Blant annet har han innført faste møter med rektorene.

Tettere kontakt med rektorene

– Det er kjekt å være ute på skolene. Å møte rektorene er verdifullt for meg. Det er viktig med god dialog for å få råd og forankre beslutninger. Under pandemien har vi også hatt et ukentlig rektormøte. Den tette dialogen har endret måten vi tar beslutninger på. Det kommer stadig nye problemstillinger for lærere og rektorer, og det er veldig viktig å drøfte disse sammen med rektorene, understreker Loland. 

Han har mottoet: Bestem minst mulig selv og bestem mest mulig sammen med andre. 

For to år siden ble det etablert et samarbeid med lærerorganisasjonene. Skolene får ressurser for å jobbe med skoleutvikling sammen med de tillitsvalgte. Prosjektet heter utvikling av profesjonsfellesskapet.  

– Vi bruker tiden på å drøfte framtiden for vår skole. Da er vi ute av forhandlingsmodus og
«i grønn sone», forteller Loland. 

lederne i opplæring på sommeravslutning ved en hytte - Klikk for stort bildeJoar og seksjonssjefene i opplæringsavdelingen. Til venstre Jofrid Fludal stedfortreder for Catrine Utne Pettersen, Ståle Wold, Joar Loland, Lasse Eide, Randi Hummervoll, Helge Eide og Vidar Kongestøl Kristensen.  

Bygger gode skolebygg 

Loland forteller at han er blitt veldig glad i bygg- og eiendomsavdelingen som klarer å ha et helhetlig syn på vedlikehold og fornyelse av skolene våre.  

– Tidligere bygget vi nye store bygg som Jåttå og Vågen videregående skole. Nå er vi i en periode med rehabilitering som betyr kvalitet for mange flere elever. Det er alltid kjekt når det blir gjort et vedtak om å renovere og bygge om skolebygg, sier Loland. 

Den nye og den gamle lederen for opplæring - Klikk for stort bildeJoar og påtroppende fylkesopplæringssjef Eiliv Fougner Janssen. Eiliv har sin første dag i jobben 1. august.Hva er viktigst for opplæring framover? 

– Fullføringsreformen! Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby sier at dette er det viktigste prosjektet i ti år framover. Fullføringsreformen har 90 vedtak vi skal oppfylle, og mange viktige forslag. Flere skal få tilbud om videregående utdanning, for eksempel de som trenger nytt fagbrev eller rekvalifisering i yrket sitt. Alle som vil ta videregående utdanning skal få lov, og vi har et veldig tydelig mål om at flest mulig skal fullføre og bestå, sier Loland. 

 

Dette skal han gjøre nå 

Joar blir ikke pensjonist med det første. Han går over i rollen som senior rådgiver og er ikke sikker på når han skal sette et endelig punktum for karrieren.  

– Jeg skal ikke bli «sjuende far i huset», men jobber litt til for å få en god overgang for ny opplæringssjef. Jeg gruer meg litt til å slutte helt på jobb, det blir rart å ikke bidra med noe. Men akkurat nå gleder jeg meg til færre arbeidstimer og helger uten søndagsjobbing. Jeg har to gamle hytter og et gammelt hus som roper på vedlikehold, og jeg gleder meg til å gå i gang, sier Loland. 

Til toppen