Åpnet tidsriktig bussterminal i Haugesund

  Fylkesordfører Marianne Chesak gleden av å åpne den nye bussterminalen på Flotmyr i Haugesund offisielt.

Fylkesordføreren er veldig fornøyd med at de reisende og bussjåførene får ny og tidsriktig bussterminal.

 — «Måkå» er historie, og her står vi på et nytt, åpent område med masse lys og venteplasser for de som reiser kollektivt. Det er ekstra fint å se at det har vært spesielt oppmerksomhet på universell utforming. Med parkering for bysykler og andre sykler, håper jeg at vi også vil se en større framvekst av syklende rundt omkring i byen, sa Chesak i åpningstalen.

I talen var hun også inne på transformasjonen i denne delen av byen.

— Dette området har blitt brukt til transport, lager, verksted, hotell, kontor og bussterminal. Nå skal Flotmyr gjennom en transformasjon til en helt ny bydel, og denne terminalen er første skritt på veien. Jeg er spent på hvordan denne delen av byen kommer til å se ut om noen får år, med svømmehall, boliger og tjenestetilbud.

Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn og Astrid Eide i Rogaland fylkeskommune sto også på talerlista, før fylkesordføreren fikk kappe snora.

Dette er gjort

Arbeidet med å bytte masser startet i august 2020. Arbeidet med selve terminalen startet i desember.

Massene under terminalområdet er skiftet ut med rundt 4000 kubikkmeter stein for å få et godt fundament. Dette fungerer også som fordrøyningsmagasin for overvann.

  • 3300 kvadratmeter er opparbeidet
  • Det er lagt 1050 kvadratmeter med granittdekke, natursteinsplater og granittheller
  • 2050 kvadratmeter med belegningsstein
  • 690 meter med kantstein av naturstein, 150 meter med kesselstein (gjør av- og påstigning på busser enklere) og 125 meter med betong-kantstein
  • 550 meter kabelgrøfter
  • Nytt 115 kvadratmeter stort terminalbygg

Prosjektet er finansiert av Rogaland fylkeskommune og har kostet 30 millioner kroner. Vassbakk & Stol AS har vært ansvarlige for masseutskiftningen. Jostein Myge AS har bygd bussterminalen.   

Til toppen