621 ansatte i streik fra i dag

Streikende i skolegård - Klikk for stort bildeUnio-streiken trappes opp fra i dag, onsdag 2. juni, og med det er totalt 621 ansatte i streik. 588 av disse jobber i tolv av de videregående skolene i fylket.

Også fylkets sentraladministrasjon og tannhelseforetaket er tatt ut i streik. Her streiker henholdsvis 31 og to medarbeidere.

Hele 24 medarbeidere i seksjon for kulturarv er tatt ut i streik, noe som innebærer en sterkt redusert kapasitet innen kulturmiljøfeltet. Det vil være krevende å overholde svarfrister i høringssaker, eksempelvis reguleringsplaner og kommuneplaner. Gjennomføringen av arkeologiske registreringer vil også bli rammet. Det vil bli sendt brev om dette til kommunene og andre det kan få konsekvenser for.

Søknader om dispensasjon fra streiken for enkeltansatte i skolene sendes og vurderes daglig. Det gjelder hovedsakelig innen tilrettelagt opplæring og ansatte som skal være sensor ved privatisteksamen. Noen av søknadene innfris, og det vil derfor variere hvor mange som til enhver tid er streikende.

Elever, foreldre og foresatte må følge med på informasjon fra egen skole om hvilke konsekvenser streiken får for undervisning og opplegg.

Slik treffer streiken:

Streik pr 200621
Enhet Første uttak Andre uttak Totalt i streik
Bergeland videregående skole 50 5 55
Godalen videregående skole 65 4 69
Hetland videregående skole 28 8 36
Jåttå videregående skole 79 4 83
St. Svithun videregående skole 32 1 33
St. Olav videregående skole 39 3 42
Stavanger katedralskole 24 3 27
SOTS/Fagskolen 2 27 29
Haugaland videregående skole 3 74 77
Karmsund videregående skole 72 9 81
Skeisvang videregående skole 25 4 29
Vardafjell videregående skole 26 1 27
Tannhelse Rogaland 0 2 2
Fylkeskommunens sentraladministrasjon 13 18 31
Til toppen