6,6 millioner til regional utvikling

42 prosjekter innenfor friluftsliv, stedsutvikling, folkehelse og universell utforming får støtte fra Regionale utviklingsmidler 2020. 

Regionale utviklingsmidler (RUM) støtter opp om prosjekter som bidrar til utvikling av lokalsamfunn i Rogaland. Tilskudd tildeles etter søknad, og prioriteres først og fremst til prosjekter som følger opp vedtatte regionale planer. Det gis prioritet til prosjekter som involverer flere aktører.

Regional-, kultur- og næringsutvalget vedtok torsdag 28. mai følgende fordeling:

Tildeling Regionale utviklingsmidler 2020
Søker Prosjektnavn Tildelt beløp
Nye prosjekter:
Dalane friluftsråd Gapahuk på Storafjellet 110 000
Gjesdal Kommune ved Toril Stengårdsbakken rådgiver Prosjekt Ensomhet 2020 90 000
Grønn By / Pådriv for Hillevåg Pådriv for Hillevåg 200 000
Haugesund Turistforening Nordvikgården, Utsira 100 000
Hjelmeland kommune Eventyrskogen, sikring. 25 000
Hjelmeland kommune Hjelmeland oppvekst  og aktivitetssenter 24/7 300 000
Hjelmeland kommune Kvilebenker 5 000
Jarle Tveit Hamrabø-heia Suldal. Oppgradering av Storemyr støl 60 000
Jæren Friluftsråd Baderampe i Tengesdalsvatnet og Melsvatnet 75 000
Jæren Friluftsråd Eikeplankesti til Vigdelstranden 200 000
Jæren Friluftsråd Tilkomstvei Brekko friluftsområde 110 000
Jæren Friluftsråd Toalett på Vigdelstranden 250 000
Jæren Friluftsråd Toalettbygg på Sandestranden 250 000
KFUK-KFUM Forandringshuset Haugesund Forandringshuset Haugesund - den åpne møteplassen 100 000
Kolbein Havrevoll Hamrabø-heia Suldal  - oppgradering av Skarstøl 70 000
Kverneland Røde Kors Renovering kjøkken 100 000
Lufteturen v/Andreas Vollan LUFTETUREN MADLA 90 000
Madla og Kvernevik frivilligsentral Barnas Hage 100 000
Nordsjøvegen Utvikling sykkelturisme 62 500
Norges Handikapforbund Sørvest Fra erfaring til fag 96 150
Rogaland fylkeskommune Friluftslivskonferansen 2020 60 000
Sandnes kommune Gamlaverket aktivitetsområde 450 000
Sandnes kommune Pumptrack bane i Sandvedparken 300 000
Sauda Kommune Syklande Sauda Pumptrack 288 000
SeMeg Barn som pårøerende SeMeg Stasjonen - nyåpning Bryne 200 000
Stavanger Turistforening Kjerag Erosjontiltak Smellryggen 200 000
Strand kommune Universelt utformet tribuneanleg Jørpeland stadion 500 000
Strand kommune UU turveg Jonsokberget bo- og aktivitetssenter 300 000
Svangtun kulturarkitekter LOOK - Lokalområdets optiske kompass 200 000
Svangtun kulturarkitekter og Urban Sjøfront AS Rom for mangfold (R4M) 200 000
5 091 650
Videreføringsprosjekter:
Haugesund kommune Kystfriluftsliv på Vibrandsøy 300 000
Jæren Friluftsråd Ombygging toalett Solastranden og Vistestranden 150 000
Ryfylke Friluftsråd Friluftsporten Dalevågen 200 000
Hjelmeland kommune Sølvskattane frå Hjelmeland 40 000
Stavanger Turistforening Tilgjengelige nærhytter 95 000
SLT Haugesund kommune Halseid gård og kultur 200 000
Stiftelsen Grønn by Pilot om gode uteareal og bomiljø 50 000
Kolnes Grendaugvalg Kolnes utviklingsforum 50 000
Kristent Interkulturelt Arbeid KIA mestring 100 000
Stiftelsen Pårørendesenteret Hjelpetilbud for unge pårørende 83 000
Fra Hage til Mage Hage til mage 100 000
Ungt Entreprenørskap Rogaland Gjør noe med det! Motivasjon og mestring i skolen 150 000
1 518 000

Fylkeskommunen har forståelse for at de pålagte korona-tiltakene medfører at det ikke vil være mulig å gjennomføre enkelte tiltak som planlagt. Fylkesrådmannen vil derfor gjennom tilsagnsbrevet gjør søkere oppmerksom på at det er mulig å utsette tilsagnet til neste år, såfremt det søkes fylkeskommunen om dette.