4,4 millioner til frivillige organisasjoner

Speidernes beredskapsgruppe Ole Sletten, Norges speiderforbund Speidernes beredskapsgruppe Sør-Vest er en av de 50 frivillige organisasjoner i Rogaland som tilsammen har fått 4,4 millioner kroner.

Rogaland fylkeskommune fordeler hvert år tilskudd til frivillige regionale organisasjoner innen det kulturpolitiske området i Rogaland. Tilskuddene skal gi organisasjonslivet i Rogaland gode og forutsigbare rammevilkår.

Det frivillige organisasjonslivet skal være tilgjengelig for alle, preges av mangfold og kunne arbeide fritt og selvstendig. Ordningen ble forenklet i 2019 og årets tildeling er den første etter de nye retningslinjene. 53 organisasjoner har søkt om tilskudd. Støtten ble fordelt mellom de kvalifiserte søkerne basert på medlemstall under 26 år, tallet på lokallag og driftsutgifter siste år.

Regional-, kultur og næringsutvalget vedtok 6. februar årets tilskudd til regionale frivillige organisasjoner innen kulturfeltet. Totalt ble 4,4 millioner kroner fordelt mellom følgende 50 organisasjoner.

Tilskudd frivillige organisasjoner 2020
Organisasjon Tilskudd
4H Rogaland 164 685
Arbeidernes Historielag i Rogaland 20 586
DNT Edru Livsstil Rogaland 30 440
Drama- og Teaterpedagogene i Rogaland 19 129
Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren 31 661
Folkeakademiet Rogaland 35 424
Frelsesarmeen avd Vestre Divisjon, avd. Fabu 62 413
Fri Rogaland 27 863
Hageselskapet Rogaland 85 415
Haugaland KFUK-KFUM-Speidarar 77 989
Haugesund Turistforening 157 347
Hyperion Vest 1 768
Indremisjonsforbundet i Rogaland 124 827
Internasjonalt Kristent Fellesskap 37 187
Islandsk-Norsk Forening for Sør-Rogaland og Ryfylke 27 316
Karmsund Mållag 11 044
Kava kulturell forening 31 885
KRIK Rogaland 113 123
Kvinnegruppa Ottar 19 980
Landsforbundet for offentlige pensjonister, lokallaget Sandnes og Jæren (LOP) 77 101
Naturvernforbundet i Rogaland 62 391
Norges Jeger og Fiskerforbund Rogaland 117 816
Normisjon Region Rogaland 269 866
Norsk Luthersk Misjonssamband avd Region Sørvest 355 188
Norske Kvinners Sanitetsforening Rogaland 99 308
PBU-Rogaland 66 000
Rogaland bedriftskunstforeningsråd 67 949
Rogaland bygdekvinnelag 67 373
Rogaland bygdeungdomslag 62 199
Rogaland fylkeskunstlag 17 133
Rogaland fylkeskystlag 46 429
Rogaland historielag 97 018
Rogaland husflidlag 74 119
Rogaland KFUK-KFUM-Speidere 124 707
Rogaland mållag 31 167
Rogaland Røde Kors med Flekkefjord by 279 734
Rogaland skolesjakkutvalg 31 207
Rogaland skyttersamlag 51 097
Rogaland teaterråd 73 875
Rogaland ungdomslag 45 758
Rutebilhistorisk forening avdeling Rogaland 20 431
Saffro Samarbeidsutvalet for Folkedans i Rogaland 50 040
Skogselskapet i Rogaland 28 421
Speidernes beredskapsgruppe Sør-Vest 64 829
Stavanger Turistforening 500 000
Søndagsskolen Karmsund-Sunnhordland 54 966
Søndagsskolen Rogaland krets 222 897
Vesterlen Krets av Norges Speiderforbund 158 852
Vestlandets baptist ungdom 64 783
Warpcrew 37 264