3 millioner fordelt til kunst- og kulturtiltak

Glade kunstnere på Tou Trykk: Ingeborg Kvame, Solveig Landa, Lise Flørli og Elin Kjøsnes. Tou Trykk Jubel på Tou Trykk etter at de fikk vite at de er en av 24 søkere som totalt får nær 1,4 millioner kroner til allment kulturarbeid. Her får du oversikten over alle mottakere.

Regional-, kultur- og næringsutvalget vedtok fordelingen av 1 361 000 kroner da andre runde med midler til allment kulturarbeid for 2020 ble behandlet. Første fordeling var i februar, da ble 1 639 000 kroner fordelt på 33 søkere. Totalt har fylkeskommunen fordelt 3 millioner kroner til kunst- og kulturtiltak i Rogaland i 2020.

– De innvilgede søknadene er fra ulike deler av fylket, og de bekrefter den høye kvaliteten og det gode mangfoldet som finnes i kulturlivet i Rogaland. Imidlertid håper jeg vi også får se søknader fra Ryfylke og Dalane neste gang slike midler lyses ut, sier Inghild Vanglo, leder av regional-, kultur- og næringsutvalget i Rogaland fylkeskommune. 

Koronapreget sektor

Storparten av midlene til kulturfeltet i Rogaland fylkeskommune er bundet opp mot driftsstøtte til de store kulturinstitusjonene i Rogaland. Allment kulturarbeid kan derfor sies å være fylkeskommunens viktigste tilskuddsordning rettet mot det frie ikke-institusjonaliserte kunst- og kulturfeltet i fylket sammen med ordningen Tilskudd til basisfinansiering innen det frie feltet profesjonelle kunstfeltet i Rogaland.

Det frie kunstfeltet er blant de sektorene i samfunnet som har lidd mest økonomisk under korona-pandemien og nedstengningen av samfunnet. Mange selvstendige aktører har store utfordringer med driften av virksomheten sin.  

– Vi håper denne tildelingen kan utgjøre et lite, men viktig bidrag for noen av disse aktørene, sier Vanglo.

Disse får støtte:

Allment kulturarbeid tildeling nr 2, 2020
Søker Prosjekt Tildelt beløp
Musikk
Elin Aase Kammermusikkturné med Elin Aase og Ida Mo Schanche 40 000
Robin Methlie Robin Methlie-trio 20 000
Vidar Furholt Musikk Turné med Vidar Furholt band 25 000
Beth Elin Byberg Til minne om en du er glad i 35 000
Kristi Furubotn Syng med Kristi og Ove, populærmusikk fra 50- 60- og 70 tallet 20 000
Insimul Historien om Babar 40 000
Visuell kunst
Im Thingnes KRA: Kunst Rom Arbeid 100 000
Bildende kunstners forening, Rogaland Kompetansekartlegging av kunstnere i Rogaland 50 000
Rogaland kunstsenter Rogaland kunstsenter 18 700
Stiftelsen Tou Trykk - Grafisk verksted Stavanger Nettgalleri og digitalt visningsrom 70 000
Ingeborg Kvame Samle sammen 140 000
Kari Ann Lending Studio K sommerverksted og høstprogram 2020 75 000
Scenekunst
Emilie Hetland Feit, fit og alkoholisert - tilstand Norge 120 000
Dükjær Helene Düring Kjær In Medias Res 40 000
Stiftelsen Julebygdspelet Videreutvikling av det store Julespelet 57 300
Helene Tungesvik Skogland Corpus Meum 40 000
Ryfylke livsgnist AS Vestlandske Haugespor 60 000
Litteratur
Haugesund kultur og festivalutvikling KF Tekst 30 000
KULTURUTTRYKK PÅ TVERS
RIMI... Produksjons og visningsplattform Affilierte kunstnere, verkstedserier og program 2020 90 000
Tore Renberg Tore Renbergs jubileumsturné 2020 40 000
Sagaqueen Ann Kristin Sørvåg Tjenestejentå Othelia - I Veslemøy sine fotspor 75 000
Nils Christian Fossdal Visekonserter for barn 75 000
Reianes & Myrås AS Epistelkonsert 40 000
Emmerhoff Karoline rytme og urytme 60 000
1 361 000

Allment kulturarbeid tildeling nr 2, 2020

Allment kulturarbeid tildeling nr 2, 2020
Søker Prosjekt Tildelt beløp
Musikk
Elin Aase Kammermusikkturné med Elin Aase og Ida Mo Schanche 40 000
Robin Methlie Robin Methlie-trio 20 000
Vidar Furholt Musikk Turné med Vidar Furholt band 25 000
Beth Elin Byberg Til minne om en du er glad i 35 000
Kristi Furubotn Syng med Kristi og Ove, populærmusikk fra 50- 60- og 70 tallet 20 000
Insimul Historien om Babar 40 000
Visuell kunst
Im Thingnes KRA: Kunst Rom Arbeid 100 000
Bildende kunstners forening, Rogaland Kompetansekartlegging av kunstnere i Rogaland 50 000
Rogaland kunstsenter Rogaland kunstsenter 18 700
Stiftelsen Tou Trykk - Grafisk verksted Stavanger Nettgalleri og digitalt visningsrom 70 000
Ingeborg Kvame Samle sammen 140 000
Kari Ann Lending Studio K sommerverksted og høstprogram 2020 75 000
Scenekunst
Emilie Hetland Feit, fit og alkoholisert - tilstand Norge 120 000
Dükjær Helene Düring Kjær In Medias Res 40 000
Stiftelsen Julebygdspelet Videreutvikling av det store Julespelet 57 300
Helene Tungesvik Skogland Corpus Meum 40 000
Ryfylke livsgnist AS Vestlandske Haugespor 60 000
Litteratur
Haugesund kultur og festivalutvikling KF Tekst 30 000
KULTURUTTRYKK PÅ TVERS
RIMI... Produksjons og visningsplattform Affilierte kunstnere, verkstedserier og program 2020 90 000
Tore Renberg Tore Renbergs jubileumsturné 2020 40 000
Sagaqueen Ann Kristin Sørvåg Tjenestejentå Othelia - I Veslemøy sine fotspor 75 000
Nils Christian Fossdal Visekonserter for barn 75 000
Reianes & Myrås AS Epistelkonsert 40 000
Emmerhoff Karoline rytme og urytme 60 000
1 361 000

6. februar ble første fordeling av midler for 2020 behandlet. Da kom det inn 50 søknader innen fristen, med en total søknadssum på 3 947 640 kroner Her ble 33 av søknadene imøtekommet med et samlet beløp på 1 639 000 kroner. I andre tildelingsrunde kom det inn 42 søknader med en total søknadssum på 2 733 360 kroner. 24 søkere ble imøtekommet med et samlet beløp på 1 361 000 kroner. 

Det kan søkes om tilskudd til Allment kulturarbeid to ganger i året. Neste søknadsfrist er 1. desember. Søknadsportalen vil være tilgjengelig fra rundt en måned før søknadsfristen.