250 000 til Utsira og Dalane

Utsiras næringsutvikler Tore Meinert med ordfører Marte Eide Klovning og vara ordfører Tove Helen Grimsby Utsira kommune Regionalt næringsfond har tildelt 250.000 kroner til Regionrådet i Dalane og deres reiselivssatsing, mens Utsira kommune har fått 250 000 kroner til næringsutvikling.

Total ramme for regionalt næringsfond i 2020 er til sammen 3,25 millioner kroner. Tidligere i år har det blitt bevilget 500 000 til Ryfylke IKS og Lund kommune og 100 000 til Greater Stavangers prosjekt LeapR.

I regional-, kultur- og næringsutvalget (Rknu) 19. november ble det bevilget 250 000 kroner til Regionrådet i Dalane og Utsira kommune. Søknader på inntil 100 000 kr behandles administrativt og søknader over 100 000 kr går til behandling i Rknu.

Ringvirkninger av havvindsatsing

Utsira kommune skal gjennomføre et forprosjekt som skal avklare hvilke behov framtidige utbyggere og serviceapparatet vil ha knyttet til utbygging av regjeringens havvindsatsing Utsira Nord som skal etableres i dette havområdet. Utsira Nord kun ligger 7 km fra Utsira og den største delen av havvindsparken vil ligge innenfor kommunegrensene til Utsira kommune. Havvindparkens unike posisjon kan resultere i store ringvirkninger for kommunen.

Hovedmålet med forprosjektet er å etablere et nettverk med de fremtidige utbyggerne samt serviceapparatet rundt havvindmøllene, markedsføre Utsira som knutepunkt for Utsira Nord, kartlegge og legge til rette for de behov næringen melder inn. Prosjektet ble presentert på Nyskapingsuka i Haugesundregionen i slutten av oktober, med svært gode tilbakemeldinger.

Flere innovasjonsprosjekter er under utvikling i kommunen, og fylkeskommunen er involvert i flere av disse som en viktig samarbeidspartner.

Reiselivssatsing i Dalane

Regionrådet i Dalane administrerer et stort felles reiselivsprosjekt for hele regionen, UNESCO 2030. Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene i Dalane, Universitetet i Stavanger, Region Stavanger, Magma Geopark AS, Småbyen Flekkefjord, Flekkefjord kommune m.fl.

Regionrådet i Dalane har i felleskap bestemt at UNESCO 2030 skal være en felles reiselivssatsing for regionen, og reiselivsutvikling er et sentralt satsingsområde i Regionalplan Dalane 2019-2030. Magma Geopark nevnes også i planen som en reiselivsmotor for regionen som kan bidra til ytterligere reiselivsutvikling.

Hovedmålet med satsingen er å utvikle regionen til å bli en bærekraftig og helårlig reiselivsdestinasjon. Prosjektet som planlegges er treårig, og har finansiering blant annet fra Innovasjon Norge, Agder og Rogaland fylkeskommune samt kommunene i regionen. I tillegg legges det inn egenfinansiering fra Magma Geopark. Resultatet av prosjektet skal blant annet være å få etablert 15-20 turistfyrtårn (3-4 i hver UNESCO-kommune).

Les mer om regionalt næringsfond