2,5 millioner ekstra til kultur - Rogaland fylkeskommune

2,5 millioner ekstra til kultur

Klikk for stort bildeFjorårets vinnere av kultur- og idrettsstipend sammen med fylkesordfører Marianne Chesak. I år får stipendordningen en økonomisk "koronapakke" og antall stipend økes fra syv til 18.  Fylkeskommunen vil bruke en million kroner mer til kultur- og idrettsstipend i år. I tillegg økes tilskuddsrammen til allment kulturarbeid og til fylkesbibliotekets e-bok satsing.  

Kultur- og næringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune hadde i 2020 et overskudd på 7,5 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak vakante stillinger. Fylkestinget behandlet 27. april revidert budsjett for 2021, og politikerne ga her sin fulle støtte til at overskuddet fra i fjor overføres til årets budsjett og at midlene skal brukes til en ny målrettet koronapakke. For kultursektoren utgjør dette 2,5 millioner kroner.  

Fra syv til 18 stipend i år 

Allmenne kulturarbeid får 750 000 kroner i økt tilskudd, fylkesbiblioteket får 750 000 kroner i økt støtte til e-bøker og tilskuddsrammen for kultur- og idrettsstipend økes med en million kroner ekstra i år. Det er i år 71 søkere til kultur- og idrettsstipend. Søknadsfristen var 1. april, og tildelingen vil skje i Stavanger 22. juni, etter at regional-, kultur- og næringsutvalget 28. mai vedtar årets stipendmottakere.  

 – I praksis betyr dette at vi kan øke antall stipend fra syv til 18, og spesielt for stipendmottakerne er dette en stor gladnyhet. Vi har gode tilbakemeldinger fra tidligere mottakere om at stipendet har vært helt avgjørende for å realisere de planene de har hatt, og at stipendet har god effekt. Et stipend på 100 000 har stor betydning, sier Jon Inge Zazzera, seksjonssjef for allmenn kultur i Rogaland fylkeskommune.   

1,2 millioner mer til kulturarbeid 

I februar ble 40 kulturprosjekter tildelt totalt 2,2 millioner kroner i støtte fra fylkeskommunens tilskuddsordning allment kulturarbeid. 28. mai fordeles andre del av denne tilskuddsordningen som ordinært har tre millioner kroner i totalt ramme. Tilskuddsordningen ble økt med 400 000 kroner etter at inndratte midler ble overført tilskuddsordningen i første runde, og med 750 000 kroner i økte midler i andre runde vil allment kulturarbeid i Rogaland få totalt 1,2 millioner kroner mer i år enn opprinnelig budsjett.  

– Det frie kunstfeltet er blant de sektorene i samfunnet som har lidd mest økonomisk under koronasituasjonen, så vi håper dette vil bli positivt mottatt. Dette gir oss et mye større handlingsrom og flere søkere kan få økonomisk støtte, sier Zazzera.  

Flere digitale bøker 

Koronapandemien har også vist mulighetene og behovet for digitale løsninger til å formidle kunst og kultur. Et av de mest virkningsfulle og etterspurte er utlån av digitale bøker. Bibliotekene i Rogaland tilbyr lån av e-bøker gjennom en app, et tilbud som er et spleiselag mellom fylkesbiblioteket, folkebibliotekene, skolebibliotekene og de videregående skolene. 

– Økt økonomisk støtte gjør at tilgangen til digitale lånebøker blir større, sier Jon Inge Zazzera, glad for at kulturtilskuddene økes i 2021.  

Mer informasjon om

Til toppen