2,2 millioner til friluftslivsformål

Klikk for stort bildeI andre tildelingsrunde av tilskudd til friluftslivsformål i Rogaland, har 43 søkere tilsammen fått 2,2 millioner kroner.

Fylkeskommunens tilskudd til friluftslivsformål skal bidra til tilrettelegging og skjøtsel av regionalt viktige natur- og friluftslivsområder. Det skal i tillegg motivere til utendørs aktivitet og formidling av kunnskap. Støtten skal bidra til gjennomføring av handlingsplanen i Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning (Ute i Rogaland)

Fylkeskommunens tilskudd til friluftslivsformål skal bidra til tilrettelegging og skjøtsel av regionalt viktige natur- og friluftslivsområder. Det skal i tillegg motivere til utendørs aktivitet og formidling av kunnskap. Støtten skal bidra til gjennomføring av handlingsplanen i Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning (Ute i Rogaland)

Denne saken var først oppe i Regional-, kultur- og næringsutvalget (RKNU) 26. mars 2020, men ble  vedtatt utsatt til møtet 28. mai. Da vedtok RKNU følgende fordeling: 

Fylkestilskudd til friluftslivsformål for 2020, del 2, tiltak
Søker Tildelt beløp
Dalane Friluftsråd 400 000
Jæren Friluftsråd 400 000
Ryfylke Friluftsråd 400 000
Friluftsrådet Vest 400 000
Stavanger Turistforening 60 000
Haugesund Turistforening 50 000
Gjesdal kommune 65 000
Hå kommune 25 000
Sandnes kommune 150 000
Utsira kommune 100 000
Til toppen