100 000 til ungdomsprosjekter

Dataspillfestival, fotballturnering og leksehjelp er noen av prosjektene som får støtte fra årets ungdomsmidler som tildeles av Ungdommens fylkesråd.

Ungdommens fylkesråd (UFU) fordelte 29. september 100 000 kroner til sju ulike ungdomsprosjekter i Rogaland. 

Gjennom ungdomsmidlene vil UFU bidra til gjennomføring av prosjekter og aktiviteter for ungdom i Rogaland. Tiltakene skal være forankret i Ungdommens fylkesråds handlingsprogram og må gjennomføres innen utgangen av november i år. Prosjektet eller arrangementet må være rettet mot ungdom generelt og ha regional interesse med målgruppe på minst tre kommuner og ungdommer i aldersgruppen fra 10. klasse til 20 år. 

Disse får støtte fra Ungdomsmidlene

Ungdomsmidler 2021
Søker Prosjekt/aktivitet Tildelt støtte
Lanorganisasjonen Warpcrew Warpzone 2021 på Lura 20 000
Pingvinen fritidsklubb i Egersund «Tina Tørner og hundetyvene» 25 000
Ung til Ung Stavanger Fotballturnering i høstferien 16 724
Fellesverket Røde Kors Stavanger Midler til aktivitetsutstyr 14 276
Multi Nasjonal Aktivitetsgruppe Interaktiv skjerm til leksehjelp 14 000
Pårørendesenteret Drift av ungdomsgruppa 10 000

Ungdomsmidlene lyses ut årlig, neste søknadsmulighet blir i august 2022.  Ungdommens fylkesråd anbefales at kriteriene til ungdomsmidler 2022 gjøres tydeligere med tanke på driftsmidler og rusfrie arrangementer.

Ungdommens fylkesråds handlingsprogram 

Til toppen