1,8 millioner til nytt kvalifiseringssenter i Nord-fylket - Rogaland fylkeskommune

1,8 millioner til nytt kvalifiseringssenter i Nord-fylket

Fylkesordfører Marianne Chesak mottar gave fra Ellen Instefjord, gave- og kommunikasjonssjef i Sparebankstiftelsen SR-Bank - Klikk for stort bildeFylkesordfører Marianne Chesak (t.v.) mottok gaven på 1,8 millioner kroner fra Ellen Instefjord, gave- og kommunikasjonssjef i Sparebankstiftelsen SR-Bank (t.h.) Rogaland fylkeskommune, Øyvind Nesvåg Sparebankstiftelsen SR-Bank har stor tro på kvalifiseringssentrene og deler for tredje gang ut midler til det unike opplæringstilbudet.

– Det er svært gledelig at vi får midler fra Sparebankstiftelsen SR-Bank til vårt kvalifiseringssenter UngInvest også i år. Nå kan vi utvide tilbudet til å gjelde for hele fylket. Dette gir utdanningsmuligheter for enda flere unge som kanskje ellers ville falt ut av det ordinære utdanningsløpet i videregående opplæring, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Kvalifiseringssentre i hele fylket

Sparebankstiftelsen SR-Bank har også tidligere bevilget millionbeløp til prosjektet. Først ble 2,5 millioner kroner tildelt som oppstartsmidler til et kvalifiseringssenter i Sør-Rogaland (UngInvest), og deretter én million kroner til utvidelse i Ryfylke (MOR-prosjektet). Nå får kvalifiseringssentrene på ny 1,8 millioner kroner fra stiftelsen for å opprette enda et nytt senter, denne gangen i Nord-Rogaland.

– Vi i Sparebankstiftelsen SR-Bank har stor tro på tilbudet kvalifiseringssenteret UngInvest gir til ungdom som er i ferd med å falle utenfor samfunnet. Prosjektet er et godt samarbeid mellom det offentlige og det private næringslivet, og bidrar for mindre ulikhet og bærekraft til samfunn og arbeidsliv. Vi ønsker å gi prosjektet forutsigbarhet og tildeler derfor hele beløpet de søkte om på 1,8 millioner kroner, sier Ellen Instefjord, gave- og kommunikasjonssjef i Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Dette er kvalifiseringssenter UngInvest

Kvalifiseringssenteret UngInvest jobber med ungdommer i alderen 16-24 år som av ulike grunner ikke er i videregående opplæring, eller som er i ferd med å avslutte. Målet til UngInvest er å rekruttere og beholde disse ungdommene i videregående opplæring, slik at flere kvalifiserer seg og blir attraktive for fremtidens arbeidsliv. Gjennom samtaler der det legges vekt på ungdommens styrker, bygges tillitsfulle relasjoner, der hver enkelt ungdom får tatt i bruk sitt unike potensial. Dette bidrar til økt gjennomføring, bedre læringsresultater og ungdommer som blir aktive samfunnsborgere med jobb og gode liv.

– Mange ungdommer har opplevd store eller små utfordringer i livet, som gjør at de ikke har klart å fokusere på utdanning. Opplevelsen av ikke å ha blitt sett, hørt og forstått, gjør at de kan ha mistet troen på at de kan noe. Tilbakemeldingene vi har fått fra ungdommer som har fått benytte seg av tilbudet og deres foresatte er svært gode, sier fylkesdirektør for opplæring Joar Loaland.

Les mer om kvalifiseringssenteret UngInvest.

Les mer om Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Til toppen