1,7 millioner kroner til vannmiljøtiltak

Vannmiljø med fjell og trær i bakgrunnen - Klikk for stort bildeVannmiljø ved utløpet fra Taksdalsvatnet i Time kommune til Håelva som har utløp til havet i Hå kommune. Bildet er ment som illustrasjon. Øyvind Nesvåg  Mange nordmenn tar rent vann som en selvfølge, men i flere elver og vatn i Rogaland er dette en stor utfordring. I dag fordelte fylkesutvalget 1,7 millioner kroner til ulike prosjekter som skal bedre vannkvaliteten i fylket.

17 tiltak får støtte

Av de totalt 19 søknadene som kom inn i denne søknadsrunden, fikk 17 av tiltakene tildelt økonomisk støtte. Hele åtte av prosjektene er i Hå kommune, resten fordeler seg rundt om i fylket. Normalt blir midlene for vannmiljøtiltak fordelt på to søknadsrunder per år. I denne første søknadsrunden var det så mange sterke og gode søknader at hele potten ble fordelt i denne runden. Det betyr at det ikke blir gjennomført en andre søknadsrunde i 2020.

Kort om tilskuddsordningen

Fylkeskommunens tilskudd til vannmiljøtiltak skal bidra til å bedre miljøtilstanden i de ferskvanns- og kystvannsforekomstene hvor situasjon ikke er god nok i dag. Tilskuddsordningen skal også bidra til å øke kunnskapen om tilstanden der en ikke vet nok om vannmiljøet, og til overvåking for å følge med på effekten av allerede igangsatte tiltak.

Fordeling av midler til vannmiljøtiltak 2020

Vannmiljøtiltak 2020
Søker Type tiltak Beløp (Kr)
Rolf Nordbø (Stavanger kommune) Gjenstøping av gjødselsport 4 000
Hå kommune Habitatsforbedrende tiltak 220 000
Hå kommune Kartlegging 72 000
Hå kommune Kartlegging 30 000
Hå kommune Kartlegging 180 600
Leif John Haugstad (Hå kommune) Fysisk tiltak 17 314
Leif John Haugstad (Hå kommune) Fysisk tiltak 44 127
Haugesund, Tysvær, Bokn og Vindafjord Kartlegging 20 000
Haugalandet vannområde Overvåking 260 000
Karmøy kommune Fysiske tiltak 230 000
Museum Stavanger Informasjons- og formidlingstiltak 35 000
Haugesund kommune Habitatkartlegging 39 959
Steinar Ueland og Kjell Magnus Mattingsdal (Hå kommune) Gjenstøping av gjødselsporter 12 000
Ryfylke vassområde Habitatforbedrende tiltak 90 000
Jæren vannområde Kartlegging 100 000
NIBIO Kartlegging, analyse og utredning 170 000
Hå kommune Tiltaksplan 175 000
Totalt: 1 700 000

Vannmiljøtiltak 2020

Vannmiljøtiltak 2020
Søker Type tiltak Beløp (Kr)
Rolf Nordbø (Stavanger kommune) Gjenstøping av gjødselsport 4 000
Hå kommune Habitatsforbedrende tiltak 220 000
Hå kommune Kartlegging 72 000
Hå kommune Kartlegging 30 000
Hå kommune Kartlegging 180 600
Leif John Haugstad (Hå kommune) Fysisk tiltak 17 314
Leif John Haugstad (Hå kommune) Fysisk tiltak 44 127
Haugesund, Tysvær, Bokn og Vindafjord Kartlegging 20 000
Haugalandet vannområde Overvåking 260 000
Karmøy kommune Fysiske tiltak 230 000
Museum Stavanger Informasjons- og formidlingstiltak 35 000
Haugesund kommune Habitatkartlegging 39 959
Steinar Ueland og Kjell Magnus Mattingsdal (Hå kommune) Gjenstøping av gjødselsporter 12 000
Ryfylke vassområde Habitatforbedrende tiltak 90 000
Jæren vannområde Kartlegging 100 000
NIBIO Kartlegging, analyse og utredning 170 000
Hå kommune Tiltaksplan 175 000
Totalt: 1 700 000