Oppstartswebinar - Regionalplan for areal og kraftkrevende virksomhet i Rogaland

Høyspentledninger i landskap, med vindmøller i bakgrunnen - Klikk for stort bildeKraftledninger og vindmøller sett fra Brusaknuten mellom Hå og Bjerkreim kommune. Øyvind Nesvåg Rogaland har gode forutsetninger for å ta en viktig rolle i det grønne skiftet med en driftig befolkning, et innovativt næringsliv, fornybar kraft og en velutviklet industriell infrastruktur. Fylket har også behov for omstilling og nye arbeidsplasser i årene som kommer.

Dato
19. november 2021
Tid
9:00 - 11:30
Sted
Webinar

Etablering av ny areal- og kraftkrevende virksomhet som datasenter, batterifabrikker, oppdrettsanlegg på land m.m. kan være viktige områder for Rogaland å satse på fremover. Samtidig er det fare for at denne type næringsvirksomhet vil komme i konflikt med andre samfunnsinteresser som landbruk, natur, friluftsliv og reiseliv.

For å bidra til at utviklingen av nye areal- og kraftkrevende næringer skjer med et regionalt perspektiv og balanseres mot andre interesser og viktige samfunnsmål, skal Rogaland fylkeskommune i gang med å lage en regional plan for areal- og kraftkrevende virksomhet.

Påmelding

Påmelding til webinar

Webinaret er gratis, men vi vil gjerne at du melder deg på i skjemaet. Rett etter at du har meldt deg på vil du få en e-postbekreftelse med lenke til arrangementet. Sjekk spam-boksen din dersom du ikke får denne bekreftelsen.

Møtet vil bli tatt opp. Selv om du ikke har anledning til å delta under direktesendingen ber vi deg registrere deg dersom du ønsker å få tilsendt lenke til opptak.

Send gjerne også videre til kolleger og andre som kan ha interesse av å delta.

Program

  1. Velkommen v/fylkesordfører Marianne Chesak
  2. Regionalplanprosessen v/ regionalplansjef Christine Haver 
  3. Rogaland sin posisjon i det grønne skiftet  v/ Oslo Economics (navn kommer)
  4. Jordvern og grønn næringsutvikling v/ Irene Tjøstheim Finnestad, organisasjonssekretær Norges bondelag 
  5. Har vi tilgang på kraften som trengs  v/Lyse, Haugaland kraft & Statnett (navn kommer) 
  6. Natur og friluftsliv for fremtiden v/ Rune Folkvord, Strand naturvernforbund 
  7. Hva er kommunenes ønske for planprosessen? v/Andreas Vollsund, ordfører i Time
  8. Hvilke muligheter og utfordringer ser kommunene v/Sigmund Lier, ordfører i Tysvær
  9. Muligheter for omstilling og nye arbeidsplasser v/ Eirin Sund, LO Rogaland
  10. Framtidens næringsparker v/ Ketil Barkved, New Kaupang
Til toppen