MOR-konferansen - Kompetanseutvikling og verdiskaping

MOR (motivasjon, opplæring og rettleiing) har som siktemål å prøva ut nye modellar for samarbeid om kompetanseheving for ulike målgrupper. Dette er modellar for regional samhandling mellom utdanningsinstitusjonar, bedrifter og organisasjonar, både i utvikling, gjennomføring og vurdering av tiltak for å auke utdanningsnivået for den enkelte og samfunnet som heilskap.

Tidspunkt
Torsdag 22.09.2022 09.00 - fredag 23.09.2022 13.15
Sted
Strand videregående skole

​Prosjektet skal ved samskaping som arbeidsmåte underbygga og forsterka nærings- og utviklingsarbeid i Ryfylke, og ved slik kontakt med arbeidslivet også styrka hovudoppgåva til skulane.

Den 6. MOR-konferansen er eit samarbeid mellom Strand og Sauda videregående skole, Rogaland fylkeskommune, Utdanningsforbundet i Rogaland, NAV Rogaland, Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Ryfylke IKS.

Påmelding

Meld deg på MOR-konferansen 2022

(Pris: kr 1 750)

Frist for påmelding er 7. september.

Målgrupper

Utdanningsinstitusjonar, bedrifter og organisasjonar.

Program

Til toppen