Arendalsuka: Små penger, store resultater - grønn mobilitet i regionbyene

Dato
16. august 2022
Tid
15:30 - 16:30
Sted
Bystyresalen, Arendal kultur- og rådhus

Om arrangementet

I 2021 kom endelig Regionbyene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyene Tønsberg/Sandefjord/Larvik inn i Nasjonal Transport med en ny type avtale for bærekraftig vekst. Resultatene begynner vi allerede å se. Sykkel, gange og kollektiv styrkes og det skal være nullvekst i personbiltrafikken.

Byene, med over 500.000 innbyggere, vokser og er motorer for bærekraftig vekst i sine regioner og distriktene rundt. Med relativt små midler kan de redusere andelen biltrafikk og øke den grønne mobiliteten. Klima- og miljømålene nås ikke kun ved å satse i de aller største byene. Vi må ha hele landet med fordi kø, kork og kaos gir dårlige kår både for klima, næringslivet og livskvaliteten til innbyggerne.

Skal vi lykkes må avtalen med staten og stortingets budsjettvedtak være forutsigbare og langsiktige. Så hvordan unngå at de små viktige tiltakene ikke drukner i debatten om de store nasjonale prosjektene? Hva kan vi lære av grepene som tas i Regionbyene og hva skal til for at politikerne sikrer forutsigbar grønn vekst også utenfor de aller største byene?

Vi inviterer til debatt om hvordan vi siker bærekraftig vekst i hele landet (blant annet gjennom tverretatlig samarbeid  på areal- og transportutvikling). 

Velkommen! 

Les mer om arrangementet på Arendalsuka

Kontaktperson

Nina Ambro Knutsen,
Nettverk for bærekraftige regionbyer Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord, Larvik)
Telefon: 99 57 55 27

Arrangør

Nettverk for bærekraftige regionbyer Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik
Til toppen