Bransjedag fylkesvei 2022


Gjennom regjeringens regionreform ble administrasjonen for fylkesveier fra 1. januar 2020 overført fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. I Rogaland overtok Rogaland fylkeskommune da ansvaret for planlegging, forvaltning, utbygging, drift og vedlikehold på over 2500 kilometer med fylkesvei.

Vi er derfor en ny veiaktør. Derfor ønsker vi å arrangere en bransjedag der vi tar opp flere spennende tema. Korona har gjort at vi må utsette bransjedagen, men nå kan vi endelig samles.

Dato
13. september 2022
Tid
9:00 - 15:30
Sted
Stavanger Forum

Meld deg på bransjedagen 

På bransjedagen ønsker vi dialog, diskusjon, samhandling og informasjonsutveksling mellom Rogaland fylkeskommune og bransjen.

Sigurd Ur fra Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) er møteleder. Foredragsholderne kommer fra Rogaland fylkeskommune, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA).

Program:

  • Velkommen ved fungerende fylkesdirektør Håkon Schwalb og samferdselssjef Stine Haave Åsland
  • Prosjekter i en usikker hverdag
  • Anskaffelsesstrategien til Rogaland fylkeskommune
  • Innovative anskaffelser
  • Veien til klimakutt
  • Lunsj
  • Totalentrepriser
  • Mingling
  • Presentasjon av prosjektporteføljer
  • Drift og vedlikehold av fylkesvegnettet

Programmet oppdateres

Arrangør

Samferdselsavdelingen, Rogaland fylkeskommune

Kontakt

Lillian Vikra
Til toppen