Webinar om skog- og arealbruks klimabidrag i kommunale planer

Landskap med skog i Suldal - Klikk for stort bilde Birgit Sundbø Klimaendringene er en velkjent problemstilling, også i Rogaland. Kommunene er en del av løsningen, og i dette webinaret ønsker vi å vise hvilke muligheter og verktøy kommunen har for å gjøre klimatiltak i sektoren skog- og arealbruk.

Dato
19. mai 2022
Tid
9:00 - 10:00
Sted
Digitalt - Microsoft Teams

Statsforvalteren i Rogaland, i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, inviterer til faglig påfyll innen temaet klimatiltak i skog- og arealbrukssektoren. Hovedmålsetningen med webinaret er å gi kunnskap om virkninger av endret arealbruk, og verktøy for bedre vurderingsgrunnlag for kommunale saker som omhandler skog- og arealbruk.

Dette blir det andre i en planlagt rekke på seks webinarer som Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune arrangerer sammen i 2022 innenfor temaet klima og naturmiljø.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er kommunal administrasjon innen plan, klima og landbruk, men det vil være kunnskap og kompetanse som er relevant for flere i kommunal administrasjon, politikere, næringsliv, frivillige organisasjoner og allmennheten.

Mer informasjon og påmelding

Les mer om webinaret og meld deg på.

Arrangør

Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune
Til toppen