Heiplansamlinga 2022 - Levande bygder og villreinfjell

Klima, natur, hyttebygging, kvalitetsnorm for villrein,  reisemålsutvikling, samfunnsplanlegging, berekraft.

Tidspunkt
Onsdag 14.09.2022 11.00 - torsdag 15.09.2022 13.00
Sted
Høiland gard, Årdal i Hjelmeland kommune

Heiplansamlinga skal vera og er ein god møteplass for regional- og lokalpolitikarer og fagfolk, til oppfølging av Heiplanen og til korleis vidareutvikle livskraftige bygder og leveområde for villreinen.

I år er Rogaland fylkeskommune vertskap. 

Påmelding

Program

Onsdag 14. september

12.00: Velkomne
Fylkesordørar Marianne Chesak, Rogaland fylkeskommune (møteleiar)
Varaordførar Anita Husøy Riskedal, Hjelmeland kommune 

12.20: Klimakrise og naturkrise. Omstilling må skje raskt. (digitalt)
Dag O. Hessen, Universitetet i Oslo

12.50: Klima og arealbruk. Er det nok hytter nå? (digitalt)
Carlo Aall, Vestlandsforsking, Norsk senter for berekraftig klimaomstilling

13.20: Kva gir hytter av lokal verdiskaping og næringsutvikling?
Lise-Berith Lian, Viken fylkeskommune

14.00: Korleis planlegge for ei berekraftig hyttebygging?
Lise Catrine Solbakken, Kommunal – og distriktsdepartementet

14.30: Grønn fjellhageby. Døme på berekraftig hyttebygging i fjellområde.
Asgeir Meland, Nasjonalparken næringshage

15.35: Samfunnsplanlegging som strategisk verktøy – forståing og dialog om berekraft. Distriktssenteret

16:05: Levande villreinfjell: Kvalitetsnorm for villrein og klassifiseringa som no ligg føre. Konsekvensar og vegen vidare. Representant for ekspertgruppa til kvalitetsnormen

16.40: Kva er lærdomen i dag?

17.00: Smak på sider frå Apal sideri

19.30: Middag 

Torsdag 15. september

09.00: Velkomne
Kultur- og næringssjef Rune Thele, Rogaland fylkeskommune (møteleiar)

09.10: Berekraftig reisemålsutvikling i Ryfylke. Kva og korleis?
Liv Jorunn Tjelmeland, Reisemål Ryfylke

09.40: Verdiskapingsprosjektet er slutt. Kva er gjort og ka nå ittepå? Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Frajfordheiene landskapsvernområde, SVR

10.30: Kraftturisme på Vestlandet.
Trond Amland, Amland Reiselivsutvikling

Presentasjon av prosjekt frå Levande bygder og grender kring villreinfjellet.

11.00: Åseral kommune; Minne som informasjons- og opplevingssenter for villreinfjellet. Randi Byremo, Åseral kommune

11.20: Fyresdal kommune: Hamaren til nye høgder og naturmangfaldet.
Monica Sølyst, Faun og Aslak Momrak-Haugan, Fyresdal kommune

11.50: Bykle kommune. Vertskapskurset Heieverten.
Unn Hovden, Destinasjon Hovden
Anita Svendheim, Visit Sulda

12.10: Kva er lærdomen i dag?
Vel møtt i 2023

12.30: Lunsj

(Pauser og refleksjonar kjem i tillegg)

Overnatting

De bestiller og betalar for overnatting direkte med hotellet. 
Det er reservert enkeltrom inkludert frukost til avtalt pris, kr. 995, fram til 14. august på desse hotella:

Lilland Bryggerihotell, https://lillandhotell.no/
For bestilling av rom gå inn på www.lillandhotell.no og bruk rabattkode ÅRDAL. Er det ikkje ledige enkeltrom att, send ein epost til booking@lillandhotell.no.

Verkshotellet https://verkshotellet.no/
For bestilling av rom send epost til post@verkshotellet.no og oppgi rabattkode ÅRDAL.

Høiland gard, https://www.hoiland-gard.no/
Høiland gard er fullbooka.
 

Ver merksam på at Lilland Bryggerihotell og Verkshotellet ligg eit stykke frå Høiland gard. Det vert sett opp gratis buss til og frå Høiland gard.    

Arrangør

Fylkeskommunene Vestfold og Telemark, Vestland, Agder og Rogaland i samarbeid med prosjektet om kunnskapsformidling om villrein og villreinsfjell i Setesdal Ryfylke.

Kontakt

Sissel Bakke, e-post: Sissel.Bakke@rogfk.no
Til toppen