Søknadskurs for nybegynnere

Ønsker du å bli bedre på å strukturere prosjektbeskrivelser og søknader?

Dato
17. november 2021
Tid
12:00 - 15:00
Sted
Høgskulen på Vestlandet, Campus Haugesund

Rogaland fylkeskommune og Høgskulen på Vestlandet inviterer til kurs med mål om å gi nybegynnere basiskompetanse til å utvikle prosjekter og skrive søknader til ulike finansieringsordninger. Deltakerne vil få veiledning og tips om hva som kjennetegner en god søknad. Kurset vil ha fokus på praktiske verktøy for søknadsskriving og gi innblikk i apparatet som kan bistå deg og din bedrift. På kurset vil du kunne få veiledning i grupper med eksperter fra flere regionale og nasjonale finansieringsordninger, samt kompetansemeglere som kan hjelpe deg å finne den rette støtteordningen for ditt prosjekt.

Målgruppe

Aktører fra næringsliv, offentlig sektor og akademia med ingen eller lite erfaring når det gjelder søknadsskriving til offentlige finansieringsordninger, som ønsker økt kompetanse i å utvikle søknader til regionale, nasjonale og europeiske finansieringsprogram.

Deltakelse

Arrangementet er gratis

Program 

12.00–12.10: Velkommen til kurs – Heidi Skifjell, fagkoordinator, Rogaland fylkeskommune 

12.10–13.00: Hvordan skrive gode søknader – Atle Riskedal, BlueLeap og VRI kompetansemegler

  • Tips og triks
  • Hvem kan bistå med søknadsutvikling?
  • Gjennomgang av praktiske verktøy
  • Hvilke søknader og når?

13.00–13.15: Presentasjon av ulike finansieringsordninger – Heidi Skifjell, fagkoordinator, Rogaland fylkeskommune

13.15-13.30: Presentasjon av HVLs arbeid for å øke innovasjonstakten i næringslivet og offentlig sektor – Hallstein Madsen, seniorrådgiver, HVL 

13.30–13.45: Pause og påmelding til veiledning om ulike finansieringsordninger

13.45–15.00: Veiledning i grupper

  • VRI Rogaland
  • Regionalt forskningsfond Rogaland
  • Bedriftsintern opplæring (BIO)
  • Innovasjon Norge
  • Forskningsrådet

15.00: Oppsummering og veien videre – Heidi Skifjell, fagkoordinator, Rogaland fylkeskommune

Påmelding

Arrangør

Rogaland fylkeskommune og Høgskulen på Vestlandet
Til toppen