Regionalplan for kompetanse i Rogaland, digitalt medvirkningsmøte for inviterte

Nå starter arbeidet med regionalplan for kompetanse, og vi trenger innspill! Bli med på medvirkningsmøte og fortell oss hva som bør være med i planen. 

Dato
1. desember 2021
Tid
10:00 - 11:30
Sted
Digitalt

Meld deg på her

Hvordan går vi frem?

Hvordan kan vi bygge, utvikle og ivareta kompetanse, livslang læring og karriereutvikling for et bærekraftig og inkluderende Rogaland? Hvordan skal vi samarbeide, hvilke kanaler skal vi bruke, hva skal vi prioritere, og hvorfor? Dette er viktige spørsmål som vi håper kan danne grunnlag for en åpen, inkluderende og systematisk dialog.

I det første møtet informerer vi om arbeidet og diskuterer temaer som vil være sentrale sett i lys av utviklingstrekk, utfordringer og muligheter i regionen. Vi ønsker også å opprette et kompetanseforum som kan bidra i arbeidet med planen, og som kan være et fast forum for det videre arbeidet.

Vi ønsker at dere i forkant av møtet har reflektert rundt disse punktene:

  • Hva vil det viktigste være for dere i dette arbeidet?
  • Hvordan ser dere for dere prosessen, og hvordan kan dere bidra på best mulig måte?
  • Hvilke kunnskapsgrunnlag ser dere som viktige for arbeidet vårt, og hva er det behov for i tillegg?

Bakgrunn for arbeidet

Regionreformen og Nasjonal kompetansepolitisk strategi sier at fylkeskommunen skal ha et større ansvar for kompetansepolitikk og en sterkere rolle i kompetanseplanleggingen. Fylkestinget har vedtatt å lage en regional plan for kompetanse. Dette er nedfelt i Utviklingsplan for Rogaland – regional planstrategi 2021-2024 med visjonen «Bærekraftig utvikling og inkluderende fellesskap i hele Rogaland».

Kompetanseplanen skal bidra til et inkluderende arbeidsliv for innbyggere i Rogaland, der enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Rogaland et konkurransedyktig næringsliv og en effektiv og god offentlig sektor.

Kontakt

Sølvi Jacobsen, prosjektleder
E-post: solvi.jacobsen@rogfk.no
Tlf.: 94 27 77 09

Arrangør

Rogaland Fylkeskommune
Til toppen