Regionalt planforum - Rogaland fylkeskommune

Regionalt planforum

Dato
21. oktober 2020
Tid
9:30 - 14:00
Sted
Fylkeshuset, E-202

Tidspunkt: 09.30- 11.30

Kommune:

Behandles:

Tidspunkt: 12.00- 14.00

Kommune: Randaberg kommune

Behandles: Detaljregulering av Kiwi, Dalveien 2 og 2A, gnr/bnr 47/227, 175, 202, 99, 138 m.fl., planid 2020003

Arrangør

Regionalplanavdelingen

Kontakt

Bente Emilie Meling
Til toppen