Lær deg å utvikle gode prosjektbeskrivelser

Har du erfart at du har ideen til et godt prosjekt som til tross for dine bestrebelser og nitide beskrivelser allikevel ikke når frem i konkurransen om forskningsmidler eller annen form for offentlig støtte? Føler du at du kommer til kort i "søknadsmølla" og at skriving av søknader tar altfor mye tid i forhold til hva det gir av uttelling? Har du tenkt på at prosjektbeskrivelser og søknadsskriving er en helt spesiell litterær sjanger?

Dato
27. september 2021
Tid
12:00 - 15:00
Sted
Innovasjonspark, Stavanger

Er det ikke på tide å lære seg håndverket og bli en god forfatter av strukturerte prosjektbeskrivelser som gjør at kvaliteten på prosjektarbeidet ditt glir lettere, gir bedre og tydeligere resultater – som betyr noe - ikke bare for deg eller bedriften, men også for andre og samfunnet?

Gode prosjektbeskrivelser kommuniserer ideen din slik at alle som er med i prosjektet forstår hva som er deres oppgave. Gode prosjektbeskrivelser danner også grunnlaget for å skrive søknader som fagekspertene gir høy score fordi de lett kan vurdere forskningskvaliteten og forstår verdien og nytten av prosjektet.

Vi inviterer til kurs i Stavanger for å bistå viderekomne aktører til å strukturere og planlegge større søknader til forskning- og innovasjonsprosjekt. Vi vil ha et særlig fokus på å klargjøre forskningsspørsmål, effekter og virkninger (impact) og kobling til bærekraftsmålene.

Målgruppe

Erfarne aktører fra næringsliv, offentlig sektor og akademia som ønsker å øke kvalitet i søknadsutvikling og søke om regionale, nasjonale og EU-midler til større innovasjonsprosjekt.

Deltakelse

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Deltakere oppfordres til å stille med sitt eget prosjektforslag på møte, som det skal arbeides med i del 2 av kurset. Det er en fordel å være minst to representanter som jobber med et prosjektforslag, enten fra samme bedrift eller som samarbeidspartnere. Vi vil ivareta konfidensialitet og deltakere vil få mulighet til å arbeide med sine prosjektforslag i separate rom hvor våre veiledere er tilgjengelige for rådgivning.

Program

 • 12.00-12.15: Velkommen til kurs og kort om virkemidlene i fylket – Heidi Skifjell, Fagkoordinator, Rogaland fylkeskommune
 • 12.15-13.00: Ideutvikling og prosjektstruktur – Dag Oppen Berntsen, Forskningsrådet
  • Ide og innovasjon
  • Forskningsinnhold
  • Formulering av mål og forskningsspørsmål
  • Effekter og virkninger (impact)
  • Arbeidspakker og budsjett
 • 13.15-14.30: Arbeidsverksted – Mulighet for å jobbe med egen prosjektide under veiledning
 • 14.45: Oppsummering og avslutning

Påmelding

Arrangør

Seksjon Næring - Rogaland fylkeskommune og Forskningsrådet
Til toppen