Finansiering for næringsutvikling i Rogaland

Elisabet Tønnesen  

Dato
24. september 2021
Tid
12:30 - 14:30
Sted
Storsalen, Gamle Slaktehuset, Haugesund

Næringsseksjonen i Rogaland fylkeskommune inviterer til seminar om tilskuddsordninger for næringsutvikling som forvaltes av fylket. Ordninger som presenteres er Bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen), VRI – Virkemidler for regional innovasjon, Regionalt Forskningsfond Rogaland (RFF), Ulla Førrefondet og EU-finansiering / Horisont Europa. To bedrifter som har mottatt støtte fra fylket tidligere, vil delta med innlegg om deres erfaringer med å søke om fylkeskommunale midler.

Arrangementet er gratis.

Meld deg på

Arrangør

Rogaland Fylkeskommune
Til toppen