Leselederkurs etter shared reading-metoden

Kursholdere: Kirsten Muhle og Kari Hortmann.    

Tidspunkt
Tirsdag 19.10.2021 09.00 - torsdag 21.10.2021 16.00
Sted
Fylkeshuset

Lær å skape litterære pusterom gjennom felles leseopplevelser ved å opprette og lede lesegrupper etter metoden shared reading. Du vil oppleve shared reading i praksis og gjøre øvelser og oppgaver som forbereder deg på rollen som leseleder.

Kursholdere:

Kirsten Muhle
Foruten å holde kurs i leseledelse i Shared Reading metoden holder hun kurs i kreativ -og helsefremmende skriving, har foredrag om biblioterapi og om litteraturens kraft.
Hun drifter Litteratur for alle og holder til i Sandefjord. 

Kari Hortman
Seniorrådgiver ved Trøndelag fylkesbibliotek. Prosjektleder for «Litterære pusterom – Shared Reading for større livskvalitet» Lenke til Facebookside: Litterære pusterom - Shared Reading for større livskvalitet | Facebook. I tillegg driver hun sin egen praksis som coach.

Påmelding

Påmeldingsfrist 1. oktober.

Hvem er kurset for:

Kurset er åpent for bibliotekarer og frivillige eller kommunalt ansatte som kan jobbe med høytlesing i lesegrupper. Kurset er på 18 timer, fordelt over tre dager. Kurset krevet noe forberedelsesarbeid i forkant av første kursdag, samt noe hjemmearbeid før andre og tredje kursdag.

Rogaland fylkesbibliotek har mottatt prosjektstøtte til "Litterære pusterom i Rogaland" fra Sparebankstiftelsen SR-bank, og kan derfor tilby dette kurset gratis. Målet med prosjektet er å etablere lesegrupper i hele fylket. Deltakelse på kurset vil derfor forplikte til at man starter opp lesegrupper.

I løpet av kurset vil du blant annet lære:

  • hva som kjennetegner shared reading og bakgrunnen for metoden
  • valg og forberedelse av tekst
  • høytlesningen - funksjon og teknikker
  • hvordan bli bevisst rollen din som leseleder og gruppeleder
  • hvordan komme i gang med grupper
  • «Leserne» og nettverket av lesegruppeledere i Norge og tilbudet etter kurset

Les mer om metoden her.

Arrangør

Fylkesbiblioteket
Til toppen