Regionalt planforum

Møte er for inviterte deltakere

Dato
20. oktober 2021
Tid
9:30 - 14:00
Sted
Fylkeshuset

Tidspunkt: 09.30- 11.30

Kommune: Bjerkreim og Gjesdal

Behandles: Detaljregulering E39 Bue Ålgård – høring

Tidspunkt: 12.00- 14.00

Kommune: Sandnes

Behandles: Revisjon kommuneplan for Sandnes

Arrangør

Plan-, miljø- og samfunnsavdelingen

Kontakt

Bente Emilie Meling
Til toppen