Bibliotekseminaret i Stavanger 2021 - Kan litteratur redde liv?

Dato
22. september 2021
Tid
12:30 - 15:00
Sted
Sølvberget, Møteplassen

Shared reading er en metode for å lese og snakke om litteratur i fellesskap, målet er å åpne litteraturen for folk flest. Metoden er utviklet av organisasjonen The Reader i England, der den er mye brukt i bibliotek, i helse- og sosialsektoren, i fengsel og i rusomsorgen.

De siste årene har shared reading fått fotfeste også i Norge, og da særlig i bibliotekene. I 2019 gikk Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommune i gang med et stort prosjekt for å etablere lesegrupper etter shared reading metoden i sine fylker, og våren 2021 startet Rogaland fylkesbibliotek et tilsvarende prosjekt med støtte fra Sparebankstiftelsen SR-bank.

Påmelding 

Arrangør

Norsk bibliotekforening avdeling Rogaland, Sølvberget og Rogaland fylkesbibliotek
Til toppen