Høyringsmøte for planprogram til regionalplan for kulturmiljø – Sør-Jæren - Rogaland fylkeskommune

Høyringsmøte for planprogram til regionalplan for kulturmiljø – Sør-Jæren

Klikk for stort bildeStrandgravfeltet ved Hå gamle prestegard 

Dato
11. mars 2021
Tid
9:00 - 11:00
Sted
Digitalt - Microsoft Teams

Forslag til planprogram for regionalplan for kulturmiljø er lagt ut på høyring, og fylkeskommunen arrangerer høyringsmøte. Desse møta er digitale på teams, og det er mogleg for kommunar, museum, organisasjonar, statlege etatar og andre interesserte å stille.

I møtet vil fylkeskommunen informere om planarbeidet og forslag til planprogram, og det vil bli satt av god tid til spørsmål og munnlege innspel.

Påmelding

Sjå meir informasjon om planprogrammet her.

Kontaktpersonar

Kristian Valen, epost: kristian.valen@rogfk.no telefon: 51516606

Kate I. Syvertsen, epost: kate.syvertsen@rogfk.no telefon: 51516875

Arrangør

Seksjon for kulturarv
Til toppen