Kva kan bønder i Rogaland søke Innovasjon Norge om? - Rogaland fylkeskommune

Kva kan bønder i Rogaland søke Innovasjon Norge om?

Klikk for stort bildeDet nye året vil for enkelte bønder vere å ta kontakt med bankar og Innovasjon Norge for å søke om finansiering til nye prosjekt på garden. Korleis er prioriteringane i Rogaland? Stor investeringsvilje blant bøndene i Rogaland har ført til at dei i fjor var tomme for midlar før sommaren. Vil det skje i år også? Innovasjon Norge skal no mellom anna prioritere ombygging frå båsfjøs til lausdrift i mjølkeproduksjonen og bruk under tretti mjølkekyr. Kva andre prosjekt kan det søkast midlar til?

Dato
24. februar 2021
Tid
9:30 - 11:00
Sted
Webinar

Program

  • Status i næringa - Statsforvaltaren i Rogaland
  • Prioriteringar i Rogaland - Rogaland fylkeskommune
  • Litt om prioritering, status m.m. - Innovasjon Norge
  • Pause
  • Spørsmål/dialog

Målgruppe: Bønder, jordbrukssjefar, skogbrukssjefar, næringssjefar, næringshagar og andre interesserte

Pris: Gratis

Påmelding innan 22.februar 2021 via Statsforvaltaren si side eller til nød kari.sand@strand.kommune.no.  Etter påmeldinga får deltakarane ein invitasjon via Teams. 

Arrangør

Statsforvalteren i Rogaland, Innovasjon Norge og Rogaland fylkeskommune
Til toppen