Kurs i kostnadsberegning og tiltaksregistrering - Rogaland fylkeskommune

Kurs i kostnadsberegning og tiltaksregistrering

Rogaland fylkeskommune i samarbeid med Miljødirektoratet inviterer til kurs i tiltak, kostnadsberegning og tiltaksregistrering innen avløp og jordbruk.

Dato
3. desember 2019
Tid
9:30 - 15:30
Sted
Clarion Hotel Stavanger, Arne Rettedals gate 14

Påmelding

Påmeldingsfrist 24. november 2019

Kurset er gratis ved forhåndspåmelding.

 

Bakgrunn og hensikt

Målgrupper: Kommuner, vannområder og Fylkesmannen.

Arbeidet med revidering av regional vannforvaltningsplan og tilhørende tiltaksprogram for Rogaland vannregion starter nå opp. Alle sektormyndigheter har i dette arbeidet ansvar for å revurdere og fastsette tiltak innenfor sitt sektoransvar.

Behov for økt fokus på tiltak i forhold til landbruk og avløp.

Nasjonale føringer gitt i brev av 19. mars 2019 fra Klima- og miljødepartementet

Hensikten med kurset er at kommunene skal få veiledning i tiltaksvurderinger og økt kompetanse til å følge opp sitt sektoransvar i forbindelse med rullering av plan og tiltaksprogram.

 

Program

Arrangør

Regionalplanavdelingen

Kontakt

Vegard Næss, E-post: vegard.naess@rogfk.no, Mobil: 476 13 110
Til toppen