Webinar om digitalt verktøy som kan styrke elevenes tro på egne læringsmuligheter

Rogaland fylkeskommune inviterer til webinar der du får vite mer om hvordan du som lærer i videregående skole kan ta i bruk et gratis verktøy som kan gi elever et mer lærende tankesett og styrke troen på egne muligheter til å lære.

Dato
25. januar 2021
Tid
13:00 - 14:00
Sted
Webinar

Målgruppe: lærere og ledere i videregående skoler i Norge

Hva er et lærende tankesett?

Flere studier viser at elever har ulikt syn på egne muligheter til å lære. Stanford-forskeren Carol Dweck beskriver det som to ulike tankesett. Personer med et låst tankesett tror det er talent som er mest avgjørende for å lære, og at de enten er gode i et fag eller ikke. Med et låst tankesett, prøver elever ofte å unngå utfordrende oppgaver fordi det kan vise at de ikke er «smarte nok». Elever med et lærende tankesett derimot,  tror det er hardt arbeid som er mest avgjørende for det å lære, og de drives av et ønske om stadig å tilegne seg mer kunnskap og kompetanse. Dette er ytterpunktene. I praksis vil elevene ha ulike grader av låst og lærende tankesett, og det kan variere i ulike situasjoner.

Universitetet i Stavanger har gjennomført et stort forskningsprosjekt på alle videregående skoler i Rogaland og Akershus av et digitalt verktøy (U-say). Rogaland fylkeskommune fikk støtte av Norges Forskningsråd til å utvikle prosjektet, og professor Mari Rege ved Universitetet i Stavanger har vært prosjektleder.

Målet med U-say er å gi elevene et mer lærende tankesett, og dermed styrke deres tro på egne muligheter til å lære. Dette kan gjøre elevene bedre rustet til å realisere mer av læringspotensialet sitt.

Hva er U-say?

Programmet U-say er et digitalt verktøy tilpasset elever på Vg1 og består av at elevene gjennomfører programmet i to omganger à 40 minutter (tidsestimatet forutsetter at elevene jobber godt med oppgavene underveis). I løpet av de to omgangene får elevene et lite innblikk i hva som skjer i hjernen når vi lærer, hvorfor ungdomsårene er en spesielt viktig periode med tanke på å utfordre seg selv, og hvordan et lærende tankesett kan hjelpe oss med å nå målene våre. Det bør gjennomføres klassediskusjoner i etterkant av gjennomføringen.

U-say blir tilgjengelig for lærere og elever i videregående skoler gjennom Feide-pålogging. Tilgangen er gratis.

Program:

Kl. 13.00  Velkommen ved Joar Loland, fylkesdirektør for opplæring i Rogaland
Kl. 13.05  Betydningen av et lærende tankesett for elevenes læring og trivsel ved Mari Rege, professor ved Handelshøyskolen, UiS
Kl. 13.35  Lansering av digitalt verktøy, U-say, for bruk i videregående skole ved Elin Svensen, Rogaland fylkeskommune
Kl. 13. 45  Vi svarer på spørsmål fra deltakerne

Påmeldingsfristen er 21. januar innen kl. 12.00.

Meld deg på

Maks 1 000 deltakere.  Lenke til webinaret blir sendt til den enkelte deltaker noen dager i forkant.

Kontaktperson

Elin Svensen, seniorrådgiver, Rogaland fylkeskommune
elin.svensen@rogfk.no 
mobil: 97 58 11 45

Til toppen