Kalender - Rogaland fylkeskommune

Kurs i helsekonsekvensvurdering (del 1)

Har din kommune ønske om å bruke helsekonsekvensvurdering mer aktiv i folkehelse- og planarbeidet? 

Dato
5. desember 2019
Tid
10:00 - 16:00
Sted
Fylkeshuset, Auditoriet

Påmeldingsfrist fredag 22. november 2019.

Helsekonsekvensvurdering er et viktig verktøy i folkehelsearbeidet. 

Målet med kurset er å lære metoder og fremgangsmåter for å kunne vurdere konsekvenser av planforslag for helse og trivsel med interne ressurser. Etter endt kurs skal kursdeltakere kunne planlegge og gjennomføre en vurdering av ulike planer, gjennom en strukturert prosess med en gruppe fagfolk, for å bidra til bedre planutforming og folkehelsearbeid.

Forslag til planer eller prosjekter som deltaker ønsker skal bli brukt som case, sendes inn i påmeldingen. For å få til en godt prosess i organisasjonen, ønsker vi at det deltar to stykker fra kommunen, gjerne en fra folkehelsearbeid og en planlegger. Kravet om to deltakere er for å lettere få til en arbeidsprosess og støtte hverandre i implementering i arbeidet med helsekonsekvensvurdering. I tillegg til foredragene vil materiale i form av veiledere, artikler og annet skriftlig materiell bli gjort tilgjengelig for selvstudium. 

Faglig ansvarlig er Gunnar Ridderström. Han er sivilarkitekt og samfunnsplanlegger og har jobbet med konsekvensutredninger siden 1991. Han har med seg Hege Hofstad, som er statsviter og doktorgrad om integrering av wicked problems i planlegging, med vekt på folkehelse og bærekraftig utvikling.

Kurset har oppstart 5. desember og oppfølgingsdag 3. februar 2020. Påmelding er bindende for begge dagene. Ønsker kommunen å melde på flere en to deltakere kan en betale kr 3000,- for ekstra påmelding. Faktura for ekstra medarbeider vil bli fakturere etter kurs. Det er første mann til mølla for inntil 25 deltakere. Det er plass til maks 50 personer. Blir det stor pågang vil vi vurdere et nytt kurs, slik at flere kommuner skal får mulighet til denne kompetansehevingen.

Se program (PDF, 51 kB)

Arrangør

Folkehelse

Kontakt

Elisabeth Wallace Haaland
Til toppen