Webinar om datalagring

Høyspentlinjer i naturlandskap - Klikk for stort bildeRogaland fylkeskommune arbeider med å skaffe regional kunnskap knyttet til kommende etableringer av areal- og kraftkrevende virksomheter. Det er mange virksomheter under etablering i Rogaland, og datalagring er en av disse.

Dato
16. desember 2020
Tid
9:00 - 11:30
Sted
Digitalt

Slik deltar du

Webinaret er åpent for alle interesserte.

Delta på webinaret om datalagring ved å bruke denne teams-lenken:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODU4ZDViYWEtMmU0NS00OTFlLThhOWQtZDU0NTc1NWU1MGU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22026cbe1f-01c4-4698-a566-2fc43ebec731%22%2c%22Oid%22%3a%222530346a-f3a8-4698-94fa-4f3ed8984066%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Tema for webinaret

Rapporten Kunnskapsgrunnlag for etablering av datalagringssentre er utarbeidet av Asplan Viak for Rogaland fylkeskommune, og skal besvare disse fem spørsmålene:

 1. Hva er egenskapene ved ulike typer datasenter, og hva kan behovet for datasenter være fremover? 
 2. Hvordan fungerer kraftmarkedet i Norge, og hvordan er situasjonen for kraftoverskudd i regionen? 
 3. Oversikt over næringsareal i Rogaland som oppfyller ulike kriterier for etablering av datasenter. 
 4. Hvordan vurderes virkninger av datasenteretableringer i konsekvensutredninger, og hvordan håndteres utfordringen med overskuddsvarme? 
 5. Hvilke anslag på økonomiske ringvirkninger av datasenteretableringer finnes, og hvilke forutsetninger bygger de på?

Asplan Viak vil presentere rapporten, og i tillegg vil Time, Bjerkreim og Tysvær kommune presentere sine planer for tilrettelegging for datalagringssentre og tilknyttede virksomheter.

Rogaland fylkeskommunes regionale planstrategi har fått tittelen Utviklingsplan for Rogaland, og visjonen for Rogaland er formulert slik: 
 

Bærekraftig utvikling og sterke fellesskap i hele Rogaland
 

Strategi/regionalplan for areal- og kraftkrevende virksomheter inngår i lista i utviklingsplanen over nye styringsdokumenter som skal lages i perioden 2021-2024, og Asplan Viaks rapport inngår i kunnskapsgrunnlaget for strategien/regionalplanen.

Program

 • Kl. 09.00–09.10: Fylkesordfører Marianne Chesak ønsker velkommen og innleder kort
 • Kl. 09.10–09.40: Ingvild Nordtveit fra Asplan Viak gjennomgår hovedpunktene i rapporten Kunnskapsgrunnlag for etablering av datalagringssentre
 • Kl. 09.40–10.00: Spørsmål og svar
   
 • Kl. 10.00–10.10: Kort pause
   
 • Kl. 10.10–10.30: Time kommune presenterer arbeidet med kommuneplanen og arealer for datalagring og tilknyttede virksomheter på Kalberg
 • Kl. 10.30–10.50: Bjerkreim kommune presenterer arbeidet med detaljregulering for datalagring og tilknyttede virksomheter
 • Kl. 10.50–11.10: Tysvær kommune presenterer Haugaland næringspark på Gismarvik med fokus på datalagring og tilknyttede virksomheter
 • Kl. 11.10–11.30: Kort runde med oppklarende spørsmål. Regionalplansjef Christine Haver oppsummerer til slutt

Kontaktperson

Paal Kloster, rådgiver i regionalplanavdelingen
E-post: paal.kloster@rogfk.no

Arrangør

Regionalplanavdelingen
Til toppen