Kalender - Rogaland fylkeskommune

Webinar: Klimaendringer og arealbruk - analyse av Håelva

På oppdrag for Rogaland fylkeskommune har NIBIO, NIVA og NORCE utført en studie rettet til klimaendringer og arealbruk, med Håelva i Hå og Time kommune som utgangspunkt.

Dato
2. juni 2020
Tid
13:00 - 14:00
Sted
Fjernmøte på Microsoft Teams

Presentasjon av resultatene, konklusjoner og anbefalinger fra rapporten vil bli holdt i dette webinaret.

Det er lagt opp til 40-45 minnutter med presentasjon, og 15-20 minuntter med spørsmål og diskusjon i etterkant.

Delta på presentasjonen digitalt med Microsoft Teams

Presentasjoner:

  • Åge Molversmyr, NORCE
  • Marianne Bechmann, NIBIO

Selv om Håelva er utgangspunkt for rapporten, så er effekter fra klimaendringer og arealbruk høyst relevant for mange av kommunene og vannforekomstene i vannregionen vår, slik at vi håper flere ønsker konkret informasjon om dette emnet, og vil delta!

Les mer i rapporten Analyse av hva klimaendringer og arealbruk betyr for vannmiljøet i Håelva (PDF, 4 MB)

Arrangør

Regionalplanavdelingen
Til toppen