Kalender - Rogaland fylkeskommune

AVLYST: Innspillsseminar om integrering

Som følge av regionreformen ble IMDis regionale oppgaver overført til fylkeskommunene fra 01.01.2020. Nå er fylkeskommunene det regionale leddet i integreringspolitikken.

Dato
30. mars 2020
Tid
9:00 - 15:00
Sted
Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

Nye regionale ansvarsområder:

  • Veiledning og kompetanseheving i kommunene i kvalifiseringsarbeidet
  • Samarbeid om kvalifisering og integrering med sektormyndigheter på regionalt nivå
  • Analysere regionale behov og være rådgivende i prosess om bosetting
  • Oppfølging av arbeid med frivillighet og samfunnsdeltakelse
  • Veiledning og oppfølging av forebyggende arbeid med negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
  • Tilskuddsordningene Jobbsjansen del B, etablereropplæring, og trainee- og mentorordninger for personer med innvandrerbakgrunn

På bakgrunn av overføring til fylkeskommunalt nivå ønsker vi innspill fra kommunene om samarbeidsområder i integreringsarbeidet.

I denne omgang inviterer vi kommuner i Rogaland som ble anmodet av IMDi om bosetting i 2020.

Aktuelle spørsmål: Hva slags oppfølging trenger vi? Hvilke typer kompetanseheving ser dere behov for? Hva slags samarbeidsformer vil være nyttig i deres hverdag?

Vi inviterer derfor til et innspillseminar i Atlantic Radisson Hotel i Stavanger. Vi ønsker fortrinnsvis ledere av flyktningetjenester, opplæringssentre og/eller voksenopplæring. Det er plass til to personer pr kommune e, og vi ber om at disse representerer hvert sitt arbeidsområde.

Eventuelle spørsmål sendes til beata.ch.reppen@rogfk.no

Program

09.00-09.15: Registrering

09.15-09.30: Velkommen og formålet med samlingen
Lasse Eide, seksjonssjef veiledning og livslang læring i Opplæringsavdelingen, Rogaland fylkeskommune

09.30-10.15: Overføring av integreringsoppgaver til Rogaland fylkeskommune
Beata Ch. Reppen, rådgiver i veiledning og livslang læring

10.15-10.30: Pause

10.30-11.30: Bosettingskommuner i Rogaland
Presentasjonsrunde

11.30-12.15: Lunsj

12.15-12.30: Introduksjon til gruppearbeid
Grethe Helen B. Kommedal, spesialrådgiver i seksjon for kvalitet, analyse og dimensjonering

12.30-13.20: Gruppearbeid
Spørsmål sendes ut i forkant

13.20-13.35: Pause

13.35-14.30: Presentasjon av gruppearbeid i plenum
Erfaringsutveksling

14.30-15.00: Oppsummering av dagen og vel hjem

Til toppen