Kaffi & Klimatilpasning

Ta med kaffekoppen og bli med på en uformell prat om klimatilpasning i Rogaland. Dette møtet er en del av ei digital møterekke som vil gå gjennom hele 2024, og er en forlengelse av Klimatilpasningsforum Rogaland. 

Dato
21. august 2024
Tid
9:00 - 10:00
Sted
Digitalt - Microsoft Teams

Påmelding

Agenda for møtet: 

Agenda blir lagt ut ca. 1 uke i forkant av møtet. 

Gjerne send inn forslag til innhold; erfaringsdeling, ønsker eller problemstillinger. 

Målgruppe: 

Deltakere av klimatilpasningsforum Rogaland. 

Alle offentlige og private aktører med interesse eller ansvar for klimatilpasning i Rogaland; kommuner, fylkeskommune, statlige etater, kunnskaps- og forskningsinstitusjoner, næringsliv og bedrifter, interesseorganisasjoner. 

Om den digitale møterekken

Rogaland fylkeskommune vil tilrettelegge for ca. månedlige møter gjennom hele 2024. Dette er en forlengelse av de fysiske møtene i Klimatilpasningsforum Rogaland

Hensikten er få til jevnlig dialog mellom private og offentlige aktører som jobber med klimatilpasning i fylket. Her vil vi legge opp til informasjons- og erfaringsdeling om stort og smått, men også gi rom for dialog, stille spontane spørsmål eller informere om aktuelle saker. 

Møtene vil enten ha en åpen agenda eller vi tilrettelegger for å sette konkrete tema på dagsorden, gjerne etter behov og innspill fra deltakerne. 

 

Arrangør

Plan-, miljø- og samfunnsavdelingen

Kontakt

Elin Valand