Kaffi & Klimatilpasning

Ta med kaffekoppen og bli med på en uformell prat om klimatilpasning i Rogaland. Dette møtet er en del av ei digital møterekke som vil gå gjennom hele 2024, og er en forlengelse av Klimatilpasningsforum Rogaland. 

Dato
17. april 2024
Tid
9:00 - 10:00
Sted
Digitalt - Microsoft Teams

Agenda for møtet: Medvirkning

Sauda kommune deler sine erfaringer om medvirkning i klimaplanarbeidet sitt. Hvordan kan en gjennom planprosessen tilrettelegge for god involvering av  folkevalgte, innbyggere og kommuneadministrasjon? 

Deretter blir det god tid til spørsmål, videre erfaringsdeling og diskusjon. 

Målgruppe: 

Deltakere av klimatilpasningsforum Rogaland. 

Alle offentlige og private aktører med interesse eller ansvar for klimatilpasning i Rogaland; kommuner, fylkeskommune, statlige etater, kunnskaps- og forskningsinstitusjoner, næringsliv og bedrifter, interesseorganisasjoner. 

 

Hvordan melder jeg meg på?

Du kan melde deg på enkeltmøter eller hele møterekka.

Send epost til: elin.valand@rogfk.no 

 

Om den digitale møterekken

Rogaland fylkeskommune vil tilrettelegge for ca. månedlige møter gjennom hele 2024. Dette er en forlengelse av de fysiske møtene i Klimatilpasningsforum Rogaland

De som er deltakere i klimatilpasningsforum får automatisk tilsendt lenke til møtet. 

Hensikten er få til jevnlig dialog mellom private og offentlige aktører som jobber med klimatilpasning i fylket. Her vil vi legge opp til informasjons- og erfaringsdeling om stort og smått, men også gi rom for dialog, stille spontane spørsmål eller informere om aktuelle saker. 

Møtene vil enten ha en åpen agenda eller vi tilrettelegger for å sette konkrete tema på dagsorden, gjerne etter behov og innspill fra deltakerne. 

 

Tentativ møterekke videre, våren 2024:

15. mai

19. juni 

Møteinvitasjon på teams med en evt. agenda sendes ut i forkant av hvert enkelt møte, og informasjon legges ut i kalenderen. 

Arrangør

Plan-, miljø- og samfunnsavdelingen

Kontakt

Elin Valand