Læringsdialog i yrkesfaglig opplæring - Del 1 - HFY-kurs/workshop i Haugesund

Velkommen til HFY-kurs med temaet Tilbakemeldinger i læringsdialogen! Kurset retter seg mot de som ikke har vært med i HFY i 2022 og 2023.

Dato
6. mars 2024
Tid
8:30 - 12:30
Sted
Quality Hotel Maritim i Haugesund