Landbrukskonferansen 2024

I en verden preget av klimaendringer og konflikter, er det viktig å opprettholde matproduksjonen i fylket vårt.  Og det må skje gjennom motiverte bønder. Tema for årets landbrukskonferanse er “Matforsyning og beredskap – Rogalandsbonden er viktig”.

Dato
4. mars 2024
Tid
8:30 - 15:00
Sted
IMI Forum, Stavanger

Fremtidig matforsyning må skje gjennom motiverte bønder, og da er økonomi, dyrevelferd og teknologi sentrale temaer. Målet med årets landbrukskonferanse er å skape optimisme for en stadig viktigere næring. 

Program

Konferansier er Bothild Åslaugsdotter Nordsletten, redaktør i Bondevennen. 

Matforsyning og beredskap – Rogalandsbonden er viktig

08.30: Registrering og servering av te, kaffe og wraps

09.00: Fylkesordfører Ole Ueland (H) ønsker velkommen

09.10: Ny gjødselvareforskrift, dyrevelferdsmelding og annet aktuelt, med Geir Pollestad (SP), landsbruks- og matminister

Beredskap og teknologi

09.50: Matforsyning som viktig del av beredskapen, med Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland

10.15: Pause

10.35: Genteknologi – matforsyning og bærekreft, med Sigrid Bratlie, prosjektleder genteknologi i NCE Heidner Biocluster

11.25: Spørsmål fra salen

11.30: Agritech-klyngen – teknologi og innovasjon i landbruket, med Gunnar Crawford, klyngeleder Agritech Nordic Edge

11.45: Lunsj med mat og drikke fra Rogaland

Bonden i sentrum

12.45: Utdeling av Hedersprisen for landbruket i Rogaland, ved Monica Dahlmo, styreleder i Rogaland landbruksselskap

13.00: Bedre dyrevelferd, alle må med, med Guro Myhrene, fungerende avdelingssjef Mattilsynet Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

13.25: Timpelen Ku i Sola kommune – tradisjonelt landbruk med søkelys på lønnsom drift, god dyrevelferd og avl, med Inga Skretting Timpelen og Lars Byberg Timpelen

13.50: Pause

Landbruk i hele Rogaland

14.10: Hvordan videreutvikle landbrukskommunen Stavanger, med Henrik Halleland (KrF), varaordfører i Stavanger kommune

14.35: Hvordan sikre og øke matforsyningen i hele fylket?, med Ståle Hustoft, leder Rogaland Bondelag

14.50: Kort oppsummering av dagen

15.00: Takk for i dag. Vel hjem

Arrangør:

Rogaland fylkeskommune, KS, Landbruksråd Rogaland, Rogaland Bondelag, Agrovisjon, Rogaland Landbruksselskap, LO, NHO og Statsforvaltaren i Rogaland

Målgruppe:

Folkevalgte, bønder og representanter for bondeorganisasjoner, ansatte i offentlig landbruksforvaltning og næringer som jobber mot landbruket og ellers alle med interesse for landbruk og landbrukspolitikk.

Påmelding

Påmeldingfristen er 26. februar 2024. 

Konferansen koster 990 kroner per deltaker. 

Meld deg på via statsforvalteren sine nettsider