Introkurs for nye biblioteksjefer, mars/april 2024

Introduksjonskurs for nye biblioteksjefer i Sør-Norge. Illustrasjon bibliotek, bokhyller

Tidspunkt
Torsdag 21.03.2024 00.00 - torsdag 02.05.2024 00.00
Sted
Digitalt - Microsoft Teams

Målet med kurset, er å gi alle en generell oversikt over emner og temaer som en biblioteksjef bør vite noe om, og å sørge for at dere får et nettverk av gode kollegaer som dere kan spørre til råds underveis. 

Kurset blir digitalt, og består av fem samlinger á 1,5 time.

 TemaTid
Samling 0Bli kjentTorsdag 21. mars, 9-10
  Påske
Samling 1 Administrasjon og ledelseTorsdag 4. april,  9-10:30
Samling 2Mediesamlinger og katalogTorsdag 11. april, 9 -10:30
  Bibliotekmøte i Haugesund
Samling 3Biblioteket som møtested og ArenaTorsdag 25. april, , 9 -10:30
Samling 4FormidlingTorsdag 2. mai, 9 -10:30

Kurset bygger på et kurshefte utarbeidet av fylkesbibliotekene i Trøndelag, Nordland og Møre og Romsdal. Kursheftet blir sendt ut i forkant av kurset. 

Fylkesbiblioteket vil invitere med ressurspersoner fra andre bibliotek der hvor det passer inn i programmet. 

Påmelding

 

 

Arrangør

Fylkesbibliotekene i Sør-Norge